Publicat: 23 Martie, 2012 - 16:15

Platforma europeană pentru adaptarea la schimbările climatice (CLIMATE-ADAPT), un instrument web interactiv privind adaptarea la schimbările climatice, a fost lansată online, la sediul Agenției Europene de Mediu (AEM) din Copenhaga.


La lansare au participat Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice, alături de Ida Auken, ministrul mediului din Danemarca și de Jacqueline McGlade, directorul executiv al SEE.
 
Platforma europeană pentru adaptarea la schimbările climatice este o platformă accesibilă publicului, disponibilă pe internet (http://climate-adapt.eea.europa.eu/), concepută pentru a sprijini factorii de decizie politică la nivel european, național, regional și local la elaborarea măsurilor și politicilor de adaptare la schimbările climatice. Adaptarea înseamnă o anticipare a efectelor adverse ale schimbărilor climatice și luarea unor măsuri adecvate pentru prevenirea sau reducerea la minimum a daunelor pe care le pot cauza acestea.
 

Platforma CLIMATE-ADAPT a fost elaborată cu sprijinul comunității europene a oamenilor de știință și a factorilor de decizie politică și va permite utilizatorilor să acceseze, să difuzeze și să integreze informații cu privire la:
■schimbările climatice preconizate în Europa;
■gradul de vulnerabilitate a regiunilor, țărilor și sectoarelor, în prezent și în viitor;
■informații cu privire la activitățile și strategiile de adaptare la nivel național, regional și internațional;
■studii de caz privind adaptarea și opțiuni potențiale de adaptare în viitor;
■instrumente online care sprijină planificarea în vederea adaptării;
■proiecte de cercetare, documente orientative, rapoarte, surse de informare, linkuri, știri și evenimente legate de adaptare.
 

Comisarul Hedegaard a declarat: „Acesta poate fi un instrument extraordinar care să îi ajute pe factorii de decizie să aleagă cele mai bune soluții în interesul cetățenilor. Nu reușim să comunicăm în mod corespunzător cele mai bune practici, și nici informațiile despre ceea ce NU trebuie făcut. Acest nou instrument interactiv va spori eficiența eforturilor noastre”.
 
Efectele schimbărilor climatice reprezintă importante amenințări sociale, de mediu și economice pentru comunitatea europeană și pentru cea mondială. Fenomenele meteorologice mai frecvente și extreme - ploile și inundațiile, canicula și seceta - cantitatea redusă de zăpadă, creșterea temperaturilor și a nivelului mării vor afecta din ce în ce mai mult mijloacele de subzistență, producția alimentară, aprovizionarea cu energie, infrastructura, ecosistemele - pe scurt, societatea în ansamblul său. Potrivit estimărilor Munich Re, canicula din vara anului 2003 a cauzat agriculturii, zootehniei și silviculturii din UE pierderi de 10 miliarde EUR din cauza efectului combinat al secetei, al stresului provocat de căldură și al incendiilor.
 

 Pentru a se putea lua deciziile necesare în ceea ce privește modul optim de adaptare, este esențial să se permită accesul la date fiabile referitoare la impactul probabil al schimbărilor climatice, la aspectele socio-economice conexe și la costurile și beneficiile diverselor opțiuni de adaptare. Cartea albă privind adaptarea la schimbările climatice a Comisiei din 2009 a evidențiat faptul că lipsa de cunoștințe reprezintă un obstacol major pentru elaborarea cu succes a unor răspunsuri în materie de adaptare la schimbările climatice.