24 ianuarie 2022

CMR: Viitorul activităţii medicale din România nu poate fi negociat în 3 ore

Distribuie pe rețelele tale sociale:

„Am notat, vom analiza. Avem 3 ore. Timpul a expirat”. 3 ore pentru aproximativ 45.000 de medici. Acesta este timpul alocat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) negocierilor Contractul-cadru cu reprezentanţii Colegiului Medicilor din România. INADMISIBIL!

Contractul-cadru (CoCa) ce reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul Sistemului de Asigurări Sociale de Sănătate NU poate fi negociat cu reprezentanţi ai CNAS care NU dau dovadă de interes pentru identificarea unor soluţii concrete la probleme majore ale sistemului sanitar şi ale medicilor!

Sintagma „Noi suntem statul” nu îşi are rostul într-o negociere din secolul al XXI-lea!

Colegiul Medicilor din România (CMR), forul reprezentativ al profesiei medicale din ţară, a fost invitat astăzi, 29 martie 2021, la o negociere cu reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) pe marginea viitorului Contract-cadru (CoCa) 2021-2022.

Menţionăm că CNAS a stabilit în mod unilateral un program de consultări cu asociaţiile profesionale şi patronatele din asistenţa medicală primară, ambulatoriul de specialitate şi spitale. Pentru procesul de negociere cu reprezentanţii Colegiului Medicilor din România a fost alocat un interval unic de timp de 3 ore pentru parcurgerea a 168 de pagini de contract destinate organizării activităţii medicale din asistenţa medicală primară, ambulatoriu, spital, asistenţa medicală de urgenţă, îngrijirile la domiciliu, acordarea îngrijirilor paliative.

Întâlnirea dintre reprezentanţii CMR şi CNAS presupunea negocierea condiţiilor contractuale, în vederea derulării Contractului-cadru, pornind de la direcţiile de acţiune prioritare specifice fiecărui segment al sistemului medical aflat în contract cu CNAS, direcţii mandatate de către Consiliul Naţional al CMR.

Mesajul Preşedintelui CMR în deschiderea întâlnirii a fost: „Vă mulţumim pentru invitaţia de a participa la aceste negocieri, înţelegem situaţia specială de acum, de a negocia pe proiectul dvs., dar în viitorul apropiat sperăm să participăm la elaborarea proiectului de Contract-cadru, înainte de apariţia lui publică, în calitatea noastră de parteneri cu drepturi egale în acest proces. De asemenea, în viitorul apropiat dorim să discutăm mai mult despre independenţa în exercitarea profesiei de medic, să discutăm despre reducerea presiunii financiare, care nu ar trebui să influenţeze în niciun fel decizia noastră profesională şi nici relaţia medic-pacient. Trebuie să discutăm despre o implicare mai redusă a medicului în relaţia asigurat-asigurator (CNAS), iar activitatea medicală trebuie să fie mai puţin dependentă de buna funcţionare a SIUI (Sistem Informatic Unic Integrat), deoarece timpul este preţios şi acesta trebuie folosit pentru desfăşurarea în condiţii cât mai bune a actului medical”.

Din nefericire, echipa CNAS nu a dat dovadă de interes pentru negocieri, iar aproape la fiecare chestiune ridicată, răspunsul echipei Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a fost „Am notat, vom analiza”.

Timpul insuficient alocat discuţiilor privitoare la viitorul sistemului medical din România nu a permis parcurgerea tuturor prevederilor contractuale stipulate de Contractul-cadru şi pentru care reprezentanţii CMR au fost mandataţi să negocieze.

Din punctul de vedere al CMR, negocierile nu au decurs aşa cum ar presupune în mod firesc o relaţie contractuală între doi parteneri cu drepturi egale.

Lipsa de asumare a unor decizii ferme referitoare la modificările solicitate de către CMR, care ar fluidiza traseul pacientului în sistemul medical românesc şi ar reduce birocraţia zdrobitoare existentă în acest moment, a contribuit la epuizarea rapidă a celor 3 ore alocate negocierilor.

Echipa CMR a întâlnit o echipă CNAS fără deschidere la argument sau la negocieri, care a lăsat impresia că doreşte un contract de adeziune, nu un contract civil între două părţi cu drepturi şi obligaţii egale.

Având în vedere faptul că pe nici unul dintre elementele luate în discuţie nu s-a convenit formula finală, CMR consideră că întâlnirea de astăzi nu a întrunit condiţiile de a fi considerată negociere pentru a îndeplini exigenţele Legii 95 şi ale altor acte normative în vigoare.

Însă, în încercarea de a debloca situaţia, CMR va trimite către CNAS toate documentele aferente, în format scris, pe cale oficială, pentru ca acestea să fie cu adevărat analizate.

De asemenea, deşi CNAS a refuzat categoric o nouă rundă de negocieri în vederea parcurgerii şi finalizării discuţiilor asupra prevederilor CoCa, ne exprimăm speranţa că se va reveni asupra acestei decizii şi aşteptăm invitaţia oficială la o nouă discuţie.

Subliniem faptul că, la momentul actual, peste 45.000 de medici din toate specialităţile îşi desfăşoară activitatea şi sunt impactaţi conform prevederilor acestui Contract-cadru, care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul Sistemului de Asigurări Sociale de Sănătate.

Precizăm că CNAS a elaborat unilateral acest contract pentru perioada 2021-2022, fără consultarea prealabilă a Colegiului Medicilor din România, aşa cum este prevăzut legal.

Amintim pe această cale faptul că CMR are dreptul de negociere al acestui contract în conformitate cu Legea 95/2006 şi Statutul Medicilor din România.

Obiectivele strategice ale CMR sunt:

1. Accesul pacienţilor din România la servicii medicale de calitate

2. Independenţa profesională a medicului

3. Debirocratizarea şi eficientizarea sistemului medical

Echipa de negociere din partea CMR-ului la AŞA-ZISELE NEGOCIERI a fost condusă de către prof. dr. Daniel Coriu, Preşedintele CMR. La întâlnire au mai fost prezenţi, din partea CMR, dna dr. Valeria Herdea, Vicepreşedinte şi responsabil de Comisia economico-socială şi de asigurări de sănătate, dna Nicoleta Popescu, avocat CMR, iar online au participat dl dr. Gheorghe Borcean, Vicepreşedinte Comisia jurisdicţie, dl dr. Călin Bumbuluţ, Vicepreşedinte Comisia profesional-ştiinţifică şi dl dr. Gindrovel Dumitra, Secretar General CMR.