Publicat: 8 Octombrie, 2015 - 13:08

În urma controalelor efectuate în ultima perioadă de către conducerea CNADNR SA la şantierele de pe drumul naţional DN 76 Deva – Oradea, cât şi a analizei stadiului de execuţie, precum şi în urma discuţiilor purtate cu Antreprenorii au fost luate măsuri, în diverse perioade, pentru îmbunătăţirea activității pe aceste șantiere.

Având în vedere că toate contractele de reabilitare a DN 76, Deva-Oradea, au termen de finalizare în noiembrie 2016, conducerea CNADNR a intensificat controalele și a verificat în permanență executarea lucrărilor conform contractelor încheiate. În urma acestor controale, s-a constatat că singurul tronson cu mari întârzieri a fost Ionești - Vârfurile, km 55+425 - km 69+350. În data de 24.09.2015, CNADNR SA a emis înștiințarea de reziliere a contractului 5R11, Ioneşti -Vârfurile, km 55+425 - km 69+350. Decizia privind rezilierea contractului a fost luată din cauza repetatelor constatări din teren referitoare la slaba mobilizare a Antreprenorului şi a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta. La data rezilierii, stadiul fizic al lucrărilor a fost de 29.76%.

De asemenea, din aceleași motive, contractul de reabilitare 5R14, Beiuș - Oradea, km 133+660 - km 184+390 a fost reziliat, fapt pentru care s-au demarat proceduri de achiziţie pentru lucrări de refacere a structurii rutiere. Astfel, s-a propus realizarea unor lucrări de întreţinere periodică constând în reciclarea în situ a sistemului rutier existent. 

Au fost semnate noile contracte de lucrări de reciclare în situ, acest tronson fiind împărțit în trei sectoare omogene, respectiv: Sectorul 1: km 133+600 – 150+000, Sectorul 2: km 150+000 – 166+000 și Sectorul 3: km 166+000 – 180+794. Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 18.09.2015 pentru Sectorul 1, respectiv 23.09.2015 pentru Sectoarele 2 și 3. Predarea amplasamentelor către Antreprenorii Loturilor 1 și 2 s-a făcut în data de 29.09.2015, iar pentru Lotul 3 în data de 23.09.2015.

Precizăm că din momentul predării amplasamentelor, Antreprenorii au început lucrările de pichetare ale traseului (necesare pentru materializarea cotelor stratului reciclat și al celui asfaltic), de scoatere a bordurilor existente pe tot traseul, de prefrezare a asfaltului existent, precum și precedarea la realizarea sectorului de probă pe baza căruia reiese rețeta și caracterisiticile cerute al stratului reciclat.

De asemenea, menționăm că prin procesul de reciclare în situ se obţine o îmbunătăţire a capacităţii portante a sistemului rutier reciclat, prin dimensionarea acestuia la o încărcare de 11,5 tone/osie. Reciclarea se face pe o grosime de 20-30 cm (în această grosime intrând atât zestrea drumului existent cât şi un aport de material de adaos-balast).

„Am fost de mai multe ori pe DN76 în cursul acestui an, astfel încât pe 4 din tronsoanele aflate în execuție să mobilizăm Antreprenorii să își îndeplinească obligațiile contractuale. Pe două tronsoane am avut mari probleme și mari întârzieri. Din această cauză am și reziliat aceste contracte. După cum ați aflat am predat deja amplasamentele către Antreprenori pe Beiuș - Oradea. Din câte am văzut în ultima vreme, se lucrează și sper că anul viitor, când au diverse termene de predare, începând cu iunie și terminând cu noiembrie, să se poată circula pe DN76. Rămâne o problemă, totuși, pe Ionești – Vârfurile, pentru care vom declanșa o nouă licitație. Subliniez că şi în continuare controalele şi supravegherea pe aceste şantiere vor fi efectuate de mine şi colegii mei din conducerea CNADNR, astfel încât antreprenorii să-şi respecte angajamentele asumate’’ a declarat Narcis Neaga, Director General al CNADNR SA.