Publicat: 29 Noiembrie, 2018 - 11:46
Share

Rectificarea bugetului CNAS, aprobată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 101/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 999/27.11.2018, înseamnă suplimentarea cu 600 milioane lei a creditelor bugetare de care dispune instituţia pentru acest an, precum şi a creditelor de angajament cu 1.546 milioane lei.

De asemenea, în cadrul rectificării se efectuează şi o redistribuire de credite bugetare şi de angajament, în sumă totală de câte 60 milioane lei, între capitolele bugetului CNAS.

Totodată, în cadrul instituţiei s-a efectuat şi o analiză a execuţiei bugetare din acest an, identificându-se şi alte fonduri care au fost redirecţionate astfel încât să se asigure necesarul de medicamente, servicii şi dispozitive medicale până la sfârşitul anului în curs, conform estimărilor bazate pe consumul lunar mediu.

Fondurile suplimentare vor avea următoarele destinaţii:

Destinaţie / Credite bugetare / Credite de angajament

Medicamente cu şi fără contribuţie personală / 328,9 milioane lei / 586,5 milioane lei

Unităţi sanitare cu paturi / 315,5 milioane lei / 555,0 milioane lei

Programe Naţionale Curative / 116,5 milioane lei / 485,7 milioane lei

Asistenţă medicală primară (centre de permanenţă) / 23,6 milioane lei / 39,6 milioane lei

Asistenţă medicală de specialitate clinică în ambulatoriu / 31,0 milioane lei / 31,0 milioane lei

Pe baza acestor fonduri suplimentare, CNAS reuşeşte să acopere până la sfârşitul anului şi contravaloarea noilor medicamente, materiale sanitare şi consumabile moderne recent introduse în programele naţionale de sănătate. Printre acestea se numără sistemele de monitorizare continuă a glicemiei pe bază de senzori şi pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei din programul naţional de diabet, dar şi tratamentul amiotrofiei spinale cu medicamentul nusinersen, deosebit de costisitor, din programul naţional de boli rare.

Rectificarea bugetară permite şi asigurarea continuităţii serviciilor de dializă, inclusiv pentru un număr de 631 de pacienţi nou introduşi în programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică.

O altă ţintă a suplimentării financiare este încheierea de contracte cu noi unităţi sanitare de radioterapie, pentru creşterea accesului bolnavilor din judeţele Cluj, Constanţa şi Iaşi la acest tip de tratament, în cadrul programului naţional de oncologie.
 

Tag-uri Institutii: