27 septembrie 2022

CNIPMMR a fost selectat cu punctaj maxim în cadrul CM POEO și POIDS pentru perioada 2021-2027

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat în data de 12 august a.c lista finală a candidaților declarați admiși în cadrul Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027 (POEO) și pentru Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (POIDS).

În urma procesului de selecție și depunerii dosarului de candidatură, Consiliul Național al IMM-urilor din România a fost selectat pe primul loc, cu un punctaj maxim de 12 puncte, ca membru al CM POEP și POIDS pentru următorii 5 ani, în cadrul domeniului “Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”.

Cu acest prilej, CNIPMMR reconfirmă calitatea de reprezentant echilibrat și profesionist pe domeniile relevante în implementarea programelor operaționale, experiența sa urmând să fie implicată activ în coordonarea strategică a POEO și POIDS.

„Selectarea CNIPMMR cu punctaj maxim reprezintă o confirmare a implicării proactive în susținerea politicilor publice adecvate pentru mediul socio-economic din România. Profesionalismul echipei CNIPMMR și a membrilor celei mai mari confederații patronale pentru IMM-uri au condus la aceste rezultate remarcabile. Vom continua la fel de implicați să sprijinim antreprenoriatul, să creăm programe pentru IMM-uri, pentru angajații din IMM-uri dar și pentru integrarea diverselor categorii sociale în viața economică.”, Florin Jianu, președinte CNIPMMR.

Atașăm lista finală a candidaților admiși/respinși.

 

Informații de background:

Comitetul de monitorizare este o structură națională de tip partenerial cu rol decizional strategic în procesul de implementare a unui program operațional.
CM va fi structura națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programelor Operaționale Educație și Ocupare 2021-2027 și Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027, care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia.
Programul Operaţional Educație și Ocupare 2021-2027
Prioritate: 1. Modernizarea instituțiilor pieței muncii Prioritate: 2. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii (Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor)
Prioritate: 3. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți
Prioritate: 4. Antreprenoriat și economie socială
Prioritate: 5. Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară
Prioritate: 6. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație
Prioritate: 7. Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic
Prioritate: 8. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic
Prioritate: 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității
Total program: 4.342.112.755,00

Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027
P1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității
P2. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității – zona rurală
P3. Protejarea dreptului la demnitate social
P4. Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile sociale
P5. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii
P6. Servicii de suport pentru persoane vârstnice
P7. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități
P8. Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile
P9. Ajutorarea persoanelor defavorizate (Sprijin pentru cele mai defavorizate persoane în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (m) din Regulamentul FSE+ (ESO.4.13))
Total program: 4.119.698.084,00

Sursa foto CNIPMMR