Publicat: 16 Iunie, 2012 - 12:33

Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și Absolvenților Români (CAESAR), dezvoltat de Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS), organizează împreună cu LSRS Colocviul CAESAR "Mediu 2030", care se va desfăşura în data de 25 Iunie 2012, la Bucureşti, şi al cărui scop este de a pune bazele unui proiect la scară naţională pentru evitarea inundaţiilor în România până în 2030. La eveniment vor participa membrii CAESAR, reprezentanţi ai organizațiilor non-guvernamentale din domeniul protecţiei mediului, și actori din sfera publică și privată.

Inundațiile din România au cauzat pagube de 700 milioane de euro in anul 2011, iar suma totală a pagubelor în urma inundațiilor din țară, din ultimul deceniu, atinge 6 miliarde de euro. Astfel, la Colocviul CAESAR “Mediu 2030”, participanţii, grupaţi în ateliere de lucru, vor defini un plan pentru întâmpinarea strategică a cauzelor inundațiilor anuale din România. Evoluția aplicării planului va fi monitorizată periodic, iar progresul va fi publicat prin intermediul canalelor de comunicare CAESAR.

Colocviul CAESAR “Mediu 2030” este realizat cu sprijinul Regiei Naţionale a Pădurilor și al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Evenimentul se adresează reprezentanților ONG-urilor pentru ecologie și protecția mediului, experților și studenților din domeniul energetic, economic (industrie, agricultură, turism, dezvoltare durabilă), tehnologic și antreprenoriat, și tuturor celor interesați de modernizarea și dezvoltarea României.

În calitate de organizatori, Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) și CAESAR oferă platforma de dezbatere pentru actori din domeniul public, academic și privat cu expertiză relevantă pentru acest subiect, facilitând ulterior implementarea proiectului rezultat din aceste discuții.

“Colocviu CAESAR ‘Mediu 2030’ continuă sub umbrela CAESAR inițiativele demarate în cadrul Forumului România Jună din August 2011 -- și este primul dintr-o suită de colocvii CAESAR care au ca și scop implicarea experților români de acasă și din străinătate în proiecte cu impact social pe termen mediu si lung. Inundațiile din România, care cauzează anual pagube economice inestimabile și suferință în mijlocul celor mai vulnerabile categorii sociale, prezintă o tematică de dezbatere si acțiune perfectă pentru tânăra generație în procesul de asumare a construcției propriului viitor,” a declarat Ana Becheru, Coordonator al filialei LSRS-UK și coordonator al Colocviului CAESAR “Mediu 2030”.

Printre partenerii evenimentului se afla organizatii recunoscut implicate in societatea civila precum MaiMultVerde si Plantam Fapte Bune in Romania (recent premianti de top ai Galei Societatii Civile). Deasemenea, si-au anuntat sustinerea EcoMagazin, Asociatia Partener pentru Tine, dar si parteneri din strainatate precum Romani in UK, comunitate de peste 50.000 persoane.

Centrul pentru Access la Expertiza Studenților și Absolvenților Români (CAESAR) este think-tank-ul tinerei elite intelectuale și profesionale a României și puntea de legatură dintre noua generatie de experți români din țară și din străinătate și experții români consacrați. Proiectul are ca scop implicarea tuturor acestora în procesul de dezvoltare și modernizare a României. CAESAR este un cadru de afirmare pentru studenți, un spațiu de recunoaștere pentru absolvenți și experți, o bază de recrutare pentru companii și instituții și un mediu de acces la expertiză pentru dezvoltarea României. CAESAR urmărește implicarea activă a tinerilor cu educație la nivel înalt în dezvoltarea și progresul țării noastre.
Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) oferă studenţilor și absolvenților români de peste hotare un cadru deschis de dialog și acţiune. LSRS promovează inițiativa, profesionalismul şi solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de valoare ai României, şi o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară. Obiectivul principal al LSRS este de a apăra şi promova drepturile şi interesele academice, profesionale, sociale, civice şi culturale ale membrilor săi, precum și de a sprijini contribuția lor la dezvoltarea României. LSRS este o organizaţie neguvernamentală, apolitică și echidistantă.