29 iunie 2022

COLȚUL ASCUNS AL ISTORIEI ROMÂNILOR

Distribuie pe rețelele tale sociale:

 

Istoria este un foarte lung șir de evenimente petrecute de-a lungul timpului… Unele dintre aceste evenimente sunt unanim recunoscute , înțelese,  respectate… chiar dacă sunt privite din poziții diferite , judecate prin mentalități diferite , apreciate în mod diferit prin prisma factorului religios, etnic, cultural , social…

Întotdeauna vor exista controverse și ,,adevăruri” diferite în legătură și asupra aceluiași fenomen , proces , act , acțiune,  fapt , lucru … Încerc să lămuresc în rândurile de mai jos  – ținând cont de înscrisuri și documente cunoscute mai putin publicului larg – controversatul subiect născut din semnificația zilelor de 8 , 9 , și 10 mai ale secolelor al XIX. lea și  al XX. lea , cu rezonanță puternică pentru europeni dar mai ales pentru români.

Interesele mondiale ale iudeo-masoneriei din secolele trecute au creat folozofii globale cu exponenți ca Marx,  Engels, Lenin , Stalin,  Troțki , Beria …etc ; tot iudeo-masoneria a dus la sfârșitul regalității franceze dar și la nașterea valului revoluțiilor europene din anul 1848 , cu urmările și  consecințele ce au derivat din acele evenimente care au schimbat lumea și orânduirile sociale existente atunci .

În data de 8 iulie 2021 , Parlamentul României a adoptat Legea 189 privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca fiind Ziua Independenței României și totodată Ziua Regelui.  Conform documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naționale se adeverește  că la 9 mai 1877 ( în  urma discursului ministrului de externe Mihail Kogălniceanu), Parlamentul de atunci al României proclamă ziua de 9 mai ca fiind Ziua Independenței României.  Ulterior , chiar și regimul comunist a respectat această dată, această zi.

Mai târziu  , ziua de 9 mai a fost cunoscută ca data înfrângerii nazismului și a Germaniei hitleriste , cu toate că în mod real Germania a semnat capitularea în data de 8 mai 1945 în  Franța.  Totuși  , ziua de 9 mai a fost aleasă ca Ziua Victoriei împotriva nazismului ( atunci au intrat trupele armate sovietice în Berlin) , fiind celebrată cu fast mai ales în URSS , actuala Federație Rusă .

Totodată  ziua de 9 mai coincide  cu Ziua Europei.  Așadar  , pentru România ziua de 9 mai are triplă semnificație: Ziua Independenței Naționale ;  Ziua Victoriei împotriva nazismului ;  Ziua Europei.  De ce Parlamentul României a schimbat ziua de 9 mai cu ziua de 10 mai ?!?…  Prin Legea 189/08.07.2021 ( la 75 de ani de la abdicarea Regelui Mihai I , se introduce Ziua Regelui ca fiind ziua de 10 mai . Ce semnificație are această zi în conștiința poporului român?…  Să explic : în data de 10 mai 1866 a fost adus în  mare secret cu o corabie pe Dunăre,  venind din Germania prusacă,   incognito , tânărul prusac evreu Karol Eitel Fridrich Zephirnus Ludwig von Hohenzollern de Sigmaringen , care avea 27 de ani , grad de sublocotenent și puține studii la activ. Pașaportul fals de care s-a folosit intrând astfel ilegal în România era pe numele de Karol Hattingen  , om de afaceri străin  , purtând barbă și mustață false ( ca și propria lui identitate ).  Pe atunci , la art.7 din Constituția României se specifica în mod clar că evreii nu au dreptul
de a obține demnități și drepturi civile în Statul Român ; tocmai de aceea  s-a mers cu înșelătoria până la final și nu s-a menționat in pașaportul  falsificat faptul că  tânărul Karol era evreu… ci doar german .

Așadar , se constată până acum câteva infracțiuni puse la cale de iudeo-masoneria vremii în complicitate cu Partidul Liberal : identitate falsă,  intrare ilegală pe teritoriul României,  acte false și uz de fals , dobândire de drepturi civile si cetățenie în mod ilegal și fraudulos… de cel care din Karol avea să devină Regele Carol I al României.  Așadar    la 10 mai 1866 Karol a fost dus în Parlamentul României de liderii PNL de atunci  care l-au și votat în regim de urgență domnitor și succesor al domnitorului-colonel Alexandru Ioan Cuza  ( victimă a conspirației iudeo-masoneriei si liberalilor români).

Cine o fi fost votat atunci ?!… Karol Eitel Hohenzollern sau Karol Hattingen ?!?…  Cert este că personajul care nu știa limba română va fi cunoscut mai târziu sub numele de Carol I , Regele României.  În ziua aceea el a devenit domnitor și  conform Constituției României cel ales domnitor avea obligația de a depune jurământul în limba română  , limba pe  are nu o cunoștea. Iată încă o infracțiune și o eludare mafiotă a legilor țării.  Aceasta prevedere nu a fost respectată de Karol și desigur nici de complicii săi.  În cei 48 de ani de domnie Karol/Carol I  al României a refuzat să învețe limba română    ca de altfel și consoarta sa de origine prusaco-evreiască , Elisabeta de Wied. Acești conducători ai României din acele timpuri , posibil să fi vrut ceva bun și pentru poporul român , dar faptul că au ajuns la putere prin înșelătorie nu este normal  ; ei au condus Statul Român și Academia Română prin translatori pentru limba română.

Acest rege alogen a introdus în România alfabetul latin printr-un decret în 1870 în detrimentul limbii autentice cu baza în alfabetul geto-traco-dacic. Între  1881 și 1947 România a avut la conducere o dinastie regală străină ( între 1866 și 1881 Karol a fost domnitor , nu rege)… de origine germană evreiască reprezentată de cei patru regi : Carol I , Ferdinand, Carol al II-lea , Mihai I . În timpul conducerii ca domnitor și rege a lui Carol I  , au avut loc două mari răscoale țărănești  ( 1888 și 1907) , care au fost scăldate în sângele țăranilor români asupriți , la ordinul regelui și cu execuția Partidului Liberal al vremii. Tot Carol I a fost cel care a ordonat eliminarea definitivă a marelui poet și patriot national Mihail Eminescu , care deranja prin scrierile sale orânduirea trădătoare de neam și țară din epoca respectivă.

Trebuie menționat și faptul că urmașii/succesorii lui Carol I  ( Ferdinand și Carol al II-lea) au depus jurământul în Parlament la date diferite de data de 10 mai , iar Mihai I  nu a depus niciodată jurământul pentru a deveni rege al României.  Iată un șir lung de infractiuni și ilegalități… care nu se vor opri .

In timpul regenței lui Carol al II-lea au fost cedate teritorii întinse ale României către  URSS , Ungaria și Bulgaria ; Mihai I i-a decorat pe Hitler  , Stalin,  Molotov și  Ribbentrop care au actionat pentru dezmembrarea României Mari . După abdicarea lui Mihai I ,  la 30 decembrie 1947 a fost abolită monarhia și instaurată republica ca formă de guvernământ în România.  Trebuie precizat faptul că fostul rege Mihai I  nu s-a căsătorit în 1948 cu principesa Anna de Bournon – Parma și că cele cinci fete cu pretenții la moștenirea coroanei României s-au născut în afara căsătoriei care nu s-a înfăptuit în 1948… și deci nici una dintre ele nu are vreun temei legal de a deține titluri regale și nobiliare în România.

Tot regele Mihai I  a fost cel care a adus comunismul în România prin numirea unor miniștri și demnitari comuniști,  iar la 6 martie 1945 a investit prin decret regal primul guvern comunist condus de dr. Petru Groza care a depus jurământul la palatul regal în fața regelui ; iată așadar cum a fost instaurat regimul comunist în România.   Faptele lui Mihai I ( spre deosebire de Bravul Mihai Viteazul) cuprind printre altele : actul de trădare de la 23 august 1944 ; arestarea mișelească și josnică din partea unui rege , a Maresalului Ion Antonescu ( care a fost invitat la palatul regal de Mihai I , iar acesta își aresteaza invitatul)…; la 14 septembrie 1944 regele a trimis la Moscova 300 de plăci de aur din Tezaurul de la Sinaia pe care erau gravate istoria poporului primordial geto-dac și care arată obârșia poporului român  … Pentru toate acestea ( dar si alte ,,fapte mărețe,,) Mihai I  a fost decorat de sovietici cu titlul de Erou al URSS ; în anul 1989 luna iunie ( da , nu am scris greșit data… ) Mihai I , fost rege al românilor,  a semnat  ,,Declarația de la Budapesta privind anexarea Ardealului la Ungaria”. Iată  o suită de fapte ale regilor alogeni aduși în România de iudeo-masonii vremurilor ; nici astăzi situația nu stă altfel.

Ca și concluzie : ziua de 10 mai este o invenție și nu reprezintă poporul român cu nimic  ; prin mijlocirea parlamentarilor români ( care posibil să nu cunoască adevărata istorie națională… sau poate că alte ,,rațiuni” de ordin politic sunt la mijloc…)  , această zi substituie în mod nevrednic adevărata zi a românilor,  ziua de 9 mai.  Ca și ziua de 1 decembrie 1918 , Ziua Independenței  reprezintă borne în istoria poporului român.

Parlamentarii de astazi ai României  oare sa nu cunoască aceste evenimente , fapte și repere ale istoriei neamului pe care pretind că îl reprezintă  ?!… Dacă Da , atunci trebuie ca Legea 189 să fie abrogată și dacă nimeni nu face nimic în acest sens poate Curtea Constituțională se va autosesiza cu privire la aceasta chestiune… daca isi va face timp după elaborarea de  erate si dezbateri pe legea pensiilor speciale… etc. Poate cineva va auzi si se va trezi din anestezia asta instituționalizată .

În aceeași logică și ordine de idei  trebuie spus că toți regii străini ai României ( ca si consoartele lor …) au primit onoarea ca bulevarde și mari artere rutiere , parcuri etc… să le poarte numele ( unii au chiar și statui).  Pe când acest popor prea blând  , mințit si manipulat în mod rușinos va ridica o statuie si va da numele unui bulevard , parc sau centru cultural… etc… si în onorarea si memoria Mareșalului Ion Antonescu  ?…Nu cumva iudeo-masoneria prin reprezentanții ei aflați la conducerea țării se opune recunoașterii personalității proeminente a acestui mare patriot român?!?…

Romică-Adrian VLAD