Publicat: 25 Ianuarie, 2016 - 20:20

Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu, l-a primit în audiență la 25 ianuarie 2016 pe Dimitris Hatziargyrou, ambasadorul Republicii Cipru în România, în vizită de curtoazie.

În cadrul întrevederii au fost evidențiate relațiile bilaterale foarte bune, bazate pe o colaborare dinamică pe multiple paliere, în special cel economic. A fost subliniată importanța valorificării potențialului de cooperare existent, inclusiv prin impulsionarea schimburilor comerciale și a investițiilor.

Cu acest prilej a fost realizat un schimb de opinii privind principalele teme de pe agenda bilaterală, în perspectiva unor contacte la nivel înalt preconizate pentru perioada următoare. Au fost, de asemenea, abordate subiecte de pe agenda europeană cu accent pe problematica migrației și relația Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu Uniunea Europeană. În context, cei doi interlocutori au reiterat importanța consolidării cooperării bilaterale pe subiecte de interes comun la nivel european.

Au fost discutate, totodată, subiecte de actualitate ale agendei internaționale, printre care și perspectivele de soluționare a dosarului cipriot. Partea română a exprimat susținere pentru eforturile în direcția reunificării Ciprului, conform rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, și a salutat reluarea procesului de negocieri.

Direcția Purtător de Cuvânt și Comunicare