Publicat: 11 Octombrie, 2019 - 17:20
Au fost însă continuate prin emiterea de avize motivate ( cea de-a doua etapa a fazei precontencioase) 3 cauze si declanșate 4 noi proceduri de încălcare a dreptului UE

Joi, 10 octombrie, a avut loc ciclul decizional al Comisiei Europene privind cazurile de încălcare a dreptului UE (proceduri de infringement). În cadrul respectivului pachet, în ceea ce privește România, Comisia a clasat 10 proceduri de infringement. De asemenea, au fost continuate prin emiterea de avize motivate ( cea de-a doua etapa a fazei precontencioase) 3 cauze si declanșate 4 noi proceduri de încălcare a dreptului UE.

De asemenea, nu a fost luată nicio decizie de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Cele 10 proceduri de infringement clasate sunt următoarele:

 • Cauza 2017/2099 (transpunerea incompletă a Directivei 2011/85/UE privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre) – nu a fost introdusă în baza de date a COM (INFR) ca acțiune declanșată.
 • Cauza 2018/0219 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2014/50/UE privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară)
 • Cauza 2017/0540 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2015/1513/UE de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile)
 • Cauza 2017/2117 (aplicarea incorectă a Directivei 2002/49/CE privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental)
 • Cauza 2018/2349 (transpunerea neconformă a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice în legislația națională)
 • Cauza 2017/0498 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE)
 • Cauza 2017/0499 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2016/1034/UE de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare)
 • Cauza 2018/0224 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2016/943/UE privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale)
 • Cauza 2018/0220 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2015/637/UE privind măsurile de coordonare și cooperare pentru facilitarea protecției consulare a cetățenilor)
 • Cauza 2017/2140 (incorecta transpunere și punere în aplicare a anumitor prevederi din Directiva 2012/34/UE privind instituirea spațiului feroviar unic european)

 

Cele 3 cauze care vor continua prin declanșarea celei de-a doua și ultimei etape a fazei precontencioase (emiterea unor avize motivate):

 

 • Cauza 2019/0083 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2017/2399/UE de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență)
 • Cauza 2019/0131 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2016/2341/UE privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP))
 • Cauza 2019/0129 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2015/2436/UE de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci)

Cele 4 noi cauze prin declansarea primei etape a fazei precontencioase (emiterea unor puneri in intarziere):

 • Cauza 2019/2267 (neconformarea cu obligațiile de raportare din legislația privind deșeurile)
 • Cauza 2019/2248 (limitări la distribuirea produselor de asigurări de către distribuitori de asigurări din alte SM UE care operează sub libertatea de a furniza servicii)
 • Cauza 2019/2252 (neîndeplinirea obligațiilor din articolul 3 (2) TFUE și din articolul 4 (3) TFUE (DG competent, DG HOME)
 • Cauza 2019/2079 (necomunicarea unor informații către COM în temeiul articolului 50 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială).

În temeiul art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia Europeană poate declanșa împotriva unui stat membru o procedură de infringement, în măsura în care constată că acesta încalcă legislația UE.

O astfel de procedură cuprinde:

- o fază precontencioasă (dialog administrativ între instituția UE și statul vizat, care se derulează în 2 etape: punerea în întârziere și avizul motivat) și

- o fază contencioasă (în fața CJUE).

Astfel, în cazul în care Comisia apreciază, în urma derulării fazei precontencioase a unei proceduri de infringement, că un stat membru încalcă dreptul UE, poate sesiza CJUE, declanșând faza contencioasă.

În cazul procedurilor de infringement ce privesc necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor UE, Comisia, în baza art. 260 alin. (3) TFUE, poate propune CJUE aplicarea de sancțiuni pecuniare, cu ocazia respectivei sesizări.

Potrivit Comunicării Comisiei C/2019/1396, „Modificarea metodei de calcul al plăților forfetare și al plăților zilnice ale penalităților cu titlu cominatoriu propuse de Comisie în cadrul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene”, sancțiunile pe care Comisia le poate propune CJUE în ceea ce privește România sunt:

- o sumă forfetară de minimum 1.592.000 EUR și/sau

- penalități cominatorii ce pot varia între 1.925 EUR şi 115.506 EUR pe zi de întârziere (de la data pronunțării unei hotărâri prin care CJUE constată o încălcare a dreptului UE până la data conformării).

Instanța UE este cea care decide cu privire la sancţiunile pecuniare.

 

 

 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: