Publicat: 17 Iunie, 2013 - 18:00
Share

Comisia de revizuire a Constituţiei a adoptat, luni, un nou amendament care introduce menţiunea că este interzisă discriminarea în "orice situaţie".

Amednamentul propus de liberalul Tudor Chiuariu suna astfel: "România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi. Orice discriminare bazată pe sex, culoare, origine etnică sau socială, trăsătură genetică, limbă, credinţă sau religie, opinii politice sau de altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere, dizabilităţi, vârstă sau orice altă situaţie este interzisă".

Textul a fost adoptat cu 17 voturi "pentru" şi o abţinere.