Publicat: 25 Iulie, 2012 - 17:27
Share

 Până la transpunerea acestei directive în legislaţiile naţionale, rata de colectare actuală de 4 kg/locuitor rămâne în vigoare, urmând ca, de la mijlocul anului 2016, rata de colectare minimă să fie de 45%, calculată pe baza greutăţii totale a DEEE colectate într-un an, exprimată ca procent din greutatea medie a EEE introduse pe piaţă în cei trei ani precedenţi.

În cea de-a doua etapă prevăzută de directivă, începând cu 2019, rata de colectare minimă care trebuie realizată anual este de 65% din greutatea medie a EEE introduse pe piaţă în cei trei ani precedenţi în fiecare stat membru sau, alternativ, 85% din volumul DEEE generate pe teritorul statului respectiv.

România, ca şi alte ţări din centrul şi estul Europei, va beneficia de o perioadă de tranziţie, tradusă prin realizarea, în prima etapă (2016-2019), a unei rate de colectare între 40% şi 45%, şi amânarea realizării ratei de colectare de 65% (aplicabilă în UE din 2019) până la o dată decisă de statul membru respectiv, dar nu mai târziu de 2021. 

Prezenta directiva europeană urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale tuturor operatorilor implicaţi în ciclul de viaţă al echipamentelor electrice şi electronice (EEE), precum producători, distribuitori şi consumatori şi, în special, operatorii direct implicaţi în colectarea şi tratarea DEEE-urilor.

Ecotic, prima organizaţie de gestionare a DEEE constituită în Romania, beneficiază de o experienţă bogată acumulată în cei peste şase ani de activitate de management al DEEE, precum şi de know-how-ul şi suportul constant al WEEE Forum, platforma organizaţiilor de profil din Europa.

În aprilie 2012, Ecotic a împlinit şase ani de când a fost constituită ca organizaţie de preluare a responsabilităţilor de colectare şi reciclare a deşeurilor electrice şi electronice ale producătorilor. Ecotic a desfăşurat, împreună cu autorităţile centrale şi locale, peste 50 de proiecte pilot şi campanii de informare şi conştientizare, atât în mediul urban cât şi în mediul rural. A