Publicat: 23 Mai, 2012 - 17:13
Share

În recentul raport adoptat, Comisia Europeană a invitat statele membre ale UE să pună în aplicare strategiile lor naționale pentru a îmbunătăți integrarea economică și socială a celor 10 ‑12 milioane de romi din Europa.

Statele membre au elaborat aceste planuri ca răspuns la Cadrul UE pentru Strategiile Naționale de Integrare a Romilor, document adoptat de Comisie la data de 5 aprilie 2011  și aprobat de liderii UE la scurt timp după aceea.
 
Cadrul UE identifică patru domenii principale în care trebuie depuse eforturi la nivel național în vederea îmbunătățirii integrării romilor: accesul la educație, locuri de muncă, asistență medicală și, respectiv, locuințe. Pentru prima dată, toate statele membre s-au angajat să elaboreze o abordare integrată care să includă aceste patru domenii prioritare de politică și au prezentat strategii naționale care le vizează.

În raport, Comisia concluzionează că statele membre au depus eforturi pentru a elabora o abordare cuprinzătoare privind integrarea romilor. Cu toate acestea, raportul Comisiei subliniază faptul că sunt necesare eforturi suplimentare în ceea ce privește asigurarea unei finanțări suficiente pentru incluziunea romilor, instituirea unor mecanisme de monitorizare, precum și pentru combaterea discriminării și segregării.