Publicat: 27 Iunie, 2017 - 20:13
Share
Corespondență specială din Bruxelles de la Carmen DINU

152 de proiecte-cheie în domeniul transporturilor care sprijină mobilitatea competitivă, ecologică și interconectată în Europa vor fi susţinute financiar de Comisia Europeană pentru un total al investițiilor de 2,7 miliarde euro. Aceste proiecte vor permite punerea  în practică a angajamentelor asumate de Comisia Europeană prin Planul de investiţii pentru Europa și cele în domeniul conectivității la nivel european, incluzând recenta agendă „Europa în mişcare”. Proiectele selectate vor contribui la modernizarea liniilor feroviare, la eliminarea blocajelor și la îmbunătățirea conexiunilor transfrontaliere, la instalarea unor puncte de alimentare cu combustibili alternativi și la implementarea unor soluții inovatoare de gestionare a traficului.

Investiția este realizată în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, mecanismul financiar al Uniunii Europene de sprijinire a rețelelor de infrastructură, și va debloca 4,7 miliarde de euro sub formă de cofinanțări publice și private. Astfel de investiții nu doar că vor moderniza rețeaua de transport a Europei, dar vor stimula, de asemenea, activitatea economică și crearea de locuri de muncă. În 2017, din suma totală de 2,7 miliarde euro, Comisia alocă 1,8 miliarde euro celor 15 state membre eligibile pentru sprijin din Fondul de coeziune, inclusiv România, în scopul de a reduce și mai mult disparitățile în ceea ce privește infrastructura.

Potrivit comisarului european pentru transporturi, Violeta Bulc, cererea de investiții în infrastructura de transport este „enormă”, iar acest nou val de investiții „se concentrează asupra unor proiecte ecologice, inovatoare și digitale, pentru a moderniza rețeaua de transport a Europei. Ne aflăm astăzi cu un pas mai aproape de o veritabilă uniune a transporturilor care deservește interesele cetățenilor, stimulează economia și creează locuri de muncă. Privind în perspectivă, invit părțile interesate să valorifice în mod optim fondurile rămase, utilizând finanțările mixte pentru a spori la maximum impactul și pentru a mobiliza toate resursele posibile.”

Proiectele selectate se concentrează în principal pe sectoarele strategice ale rețelei europene de transport („reţeaua centrală”), pentru a maximiza valoarea adăugată și impactul la nivelul UE. Cea mai mare parte a finanțării va fi dedicată dezvoltării rețelei feroviare europene (1,8 miliarde euro), decarbonizării și modernizării transportului rutier și dezvoltării sistemelor de transport inteligente (359,2 milioane euro), precum și punerii în aplicare a sistemelor de management al traficului aerian (ATM) (311,3 milioane euro).

Printre acțiunile selectate se numără inițiative emblematice precum modernizarea secțiunii feroviare Białystok-Ełk din Polonia, cu o lungime de peste 100 km; modernizarea sistemelor ATM în statele membre ale UE; finalizarea tunelului feroviar Karawanken, care leagă Slovenia și Austria; dezvoltarea unei rețele de încărcare rapidă a vehiculelor electrice în Suedia, Danemarca, Germania, Franța, Regatul Unit și Italia.

România a depus 8 propuneri de proiecte pentru un total al investiţiilor de 23,1 milioane euro, din care au fost aprobate 6 proiecte cu o investiţie europeană de 10,6 milioane euro.

Toate proiectele au fost selectate pentru finanțare prin intermediul unor cereri de propuneri competitive lansate la 13 octombrie 2016. Au fost primite 349 de cereri, solicitând în total o cofinanțare de aproape 7,5 miliarde euro. Acest lucru a permis Comisiei să selecteze proiectele cele mai bune și să garanteze, în același timp, o distribuție echilibrată din punct de vedere geografic și între modurile de transport. Contribuția financiară a UE se acordă sub formă de granturi, rata de cofinanțare fiind între 10 % și 50 % din costurile eligibile ale proiectului, în funcție de tipul acestuia și de cererea de propuneri (până la 85 % în cadrul pachetului de coeziune).

Etapele următoare

Statele membre ale UE reprezentate în Comitetul de coordonare al Mecanismului pentru interconectarea Europei trebuie să aprobe acum în mod oficial propunerea de decizie de finanțare în cadrul reuniunii din 6 iulie 2017. Adoptarea deciziei oficiale de către Comisie este preconizată pentru sfârșitul lunii iulie 2017. Ulterior, Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) a Comisiei va elabora și va semna acorduri de grant cu beneficiarii proiectelor individuale în a doua jumătate a anului 2017.

Amintim că, în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), sunt disponibile fonduri în valoare de 23,2 miliarde euro din bugetul pentru 2014-2020 al UE pentru cofinanțarea de proiecte TEN-T în statele membre ale UE. Din această sumă, 11,3 miliarde euro sunt rezervate proiectelor din statele membre eligibile pentru Fondul de coeziune. Programele de lucru anuale şi multianuale stabilesc setul de priorități, precum și cuantumul total al sprijinului financiar care urmează să fie angajat, într-un anumit an, pentru fiecare dintre aceste priorități.

Începând cu 2014, primul an de programare în cadrul MIE, au fost lansate trei serii de cereri de propuneri (în 2014, 2015 și 2016). Până în prezent, în urma cererilor de propuneri din 2014 și 2015, s-au semnat acorduri de grant pentru 452 de proiecte. Aceste proiecte beneficiază în prezent de o cofinanțare din partea programului MIE în cuantum total de 18,7 miliarde euro. Cererea de propuneri din 2016 va contribui la mobilizarea a 92 % din totalul bugetului MIE pentru transport, generând o investiție totală de 41,6 miliarde euro în economia UE. O altă cerere mistă în cadrul MIE,  lansată în februarie 2017, este deschisă pentru proiecte vizând infrastructura de transport. Alături de Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) și de fondurile structurale și de investiții europene (ESI), MIE joacă un rol major în reducerea diferențelor în materie de investiții din Europa, care reprezintă una dintre prioritățile de vârf ale Comisiei.