Publicat: 5 Martie, 2020 - 08:47
Share

Comisia a propus astăzi ca anul 2021 să fie Anul european al căilor ferate, pentru a sprijini realizarea obiectivelor Pactului ecologic european în domeniul transporturilor. În 2021, o serie de evenimente, campanii şi iniţiative vor promova transportul feroviar ca mod de transport durabil, inovator şi sigur. Vor fi evidenţiate beneficiile sale pentru cetăţeni, pentru economie şi pentru climă şi se va pune accentul pe provocările rămase în vederea creării unui adevărat spaţiu feroviar unic european fără frontiere.

Anunţând propunerea de astăzi, Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: " Fără îndoială că transportul feroviar înseamnă avantaje imense în majoritatea domeniilor: durabilitate, siguranţă, chiar şi viteză, odată ce este organizat şi tehnologizat conform principiilor secolului XXI. Însă transportul feroviar este definit de un aspect şi mai profund: el contribuie la interconectarea Uniunii Europene, şi nu doar din punct de vedere fizic. Crearea unei reţele coerente şi funcţionale în întreaga Europă este un exerciţiu de coeziune politică. Anul european al căilor ferate nu este un eveniment ales la întâmplare. El survine într-un moment oportun, când UE are nevoie de acest tip de acţiune colectivă."
Transportul feroviar - o conexiune durabilă şi sigură

Ca unul dintre cele mai durabile şi mai sigure moduri de transport de care dispunem, transportul feroviar va juca un rol important în viitorul sistem de mobilitate al Europei.

Transportul feroviar nu este doar ecologic şi eficient din punct de vedere energetic; el este, de asemenea, singurul mod de transport care şi-a redus aproape în permanenţă emisiile de CO2 începând din 1990, şi aceasta în pofida creşterii volumelor de transport.

Transportul feroviar conectează cetăţeni, regiuni şi întreprinderi din întreaga UE. Mai mult, el este o dovadă a experienţei europene în domeniul ingineriei, făcând parte din patrimoniul nostru european.

De ce 2021?

Anul european al căilor ferate din 2021 va contribui la accelerarea ritmului de modernizare a sectorului feroviar, de care este nevoie pentru ca acesta să devină o alternativă mai populară la moduri de transport mai puţin durabile.

Anul 2021 va fi primul an complet în care normele convenite în cadrul celui de al patrulea pachet feroviar vor fi puse în aplicare în întreaga UE. De asemenea, 2021 marchează mai multe aniversări importante pentru transportul feroviar: cea de a 20-a aniversare a primului pachet feroviar, cea de a 175-a aniversare a primei legături feroviare dintre două capitale ale UE (Paris-Bruxelles), precum şi 40 ani de TGV şi 30 ani de ICE.

Festivalul internaţional de artă EUROPALIA a ales deja căile ferate ca temă pentru 2021 şi va contribui activ la o gamă largă de activităţi care vor avea loc pe parcursul Anului european al căilor ferate.

În comunicarea sa din 11 decembrie 2019, Comisia Europeană a definit un Pact ecologic european pentru UE şi pentru cetăţenii acesteia, care vizează atingerea neutralităţii climatice până în 2050. Dat fiind că transporturile generează un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE, acest sector va juca un rol crucial în atingerea acestui obiectiv, propunându-şi reducerea cu 90 % a emisiilor sale până în 2050.

Ca parte a Pactului ecologic european, Comisia lucrează în prezent la o strategie pentru o mobilitate durabilă şi inteligentă, care va aborda problema emisiilor generate de toate modurile de transport. În mod prioritar, o parte substanţială din transportul intern de mărfuri efectuat în prezent în proporţie de 75 % pe cale rutieră ar trebui să se efectueze în viitor pe calea ferată şi pe căile navigabile interioare.

Propunerea Comisiei privind declararea anului 2021 ca An european al căilor ferate trebuie să fie adoptată de Parlamentul European şi de Consiliu.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: