Publicat: 31 Martie, 2013 - 14:58
Share

Comisia Europeană a prezentat un pachet de inițiative care au drept obiectiv ca sistemele de înregistrare a mărcilor din întreaga Uniune Europeană să devină mai ieftine, mai rapide, mai fiabile și mai previzibile. Reforma propusă ar urma să aducă îmbunătățiri condițiilor care permit întreprinderilor să inoveze și să beneficieze de o protecție mai eficace prin marcă împotriva contrafacerilor, inclusiv a mărfurilor contrafăcute aflate în tranzit pe teritoriul UE.
 

În ceea ce privește taxele, Comisia propune principiul „o taxă pe categorie” („one-class-per-fee”), care se va aplica atât în cazul cererilor de mărci comunitare, cât și în cazul cererilor de mărci naționale. Acest principiu va permite oricăror întreprinderi – în special IMM-urilor – să solicite protecția conferită de marcă în funcție de nevoile lor reale, costul acestui demers acoperind doar necesitățile individuale respective. În cadrul sistemului actual, taxa pentru înregistrarea unei mărci permite înregistrarea a până la trei categorii de produse. În cadrul sistemului revizuit, o marcă poate fi înregistrată doar pentru o singură categorie de produse. Astfel, la nivelul UE, întreprinderile vor plăti mult mai puțin atunci când vor dori să obțină protecție doar pentru o categorie de produse.


Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: „Mărcile au fost primul succes obținut de UE în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. Armonizarea legislațiilor statelor membre în 1989 și crearea mărcii comunitare în 1994 au pregătit terenul pentru alte instrumente care asigură protecția proprietății intelectuale, cum ar fi protecția desenelor și a modelelor industriale și brevetul unitar. Astăzi, după 20 de ani, sunt foarte mândru să anunț că sistemul nostru de mărci a trecut testul timpului. Nu este necesară o reformare majoră: bazele sistemului nostru rămân perfect valabile. Obiectivul nostru este o modernizare punctuală, în urma căreia protecția conferită de marcă să fie mai ușor de obținut, mai ieftină și mai eficace.”
 

În scopul de a impulsiona inovarea și creșterea prin măsuri menite să faciliteze accesul întreprinderilor la sistemele de mărci din Europa și să asigure că sistemele respective sunt mai eficiente pentru întreprinderi, propunerea de revizuire ar urma:
■să raționalizeze și să armonizeze procedurile de înregistrare, inclusiv la nivelul statelor membre, punctul de referință fiind sistemul mărcii comunitare;
■să modernizeze dispozițiile existente și să asigure o mai mare securitate juridică prin modificarea dispozițiilor caduce, prin eliminarea ambiguităților, prin clarificarea domeniului de aplicare al drepturilor de marcă și a limitărilor acestor drepturi, precum și prin încorporarea jurisprudenței cuprinzătoare a Curții de Justiție;
■să îmbunătățească mijloacele de combatere a mărfurilor contrafăcute aflate în tranzit pe teritoriul UE și
■să faciliteze cooperarea dintre oficiile statelor membre și agenția UE din domeniul mărcilor – Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI) - în scopul de a promova convergența practicilor acestora și dezvoltarea unor instrumente comune.