Publicat: 19 Mai, 2014 - 11:11
Share

Începând cu 1 ianuarie 2015, Comisia Europeană dorește să interzică utilizarea oricărui tip de setci în derivă pentru activitățile de pescuit desfășurate în apele UE. Deși există deja norme în vigoare care interzic utilizarea setcilor în derivă pentru capturarea anumitor pești migratori, practica respectivă continuă să constituie un motiv de îngrijorare din cauza capturilor accidentale de mamifere marine, de broaște țestoase și de păsări de mare, cea mai mare parte a acestora fiind protejate prin legislația UE. Pentru a combate eludarea normelor, propunerea Comisiei include o interdicție totală a pescuitului cu setci în derivă în UE, precum și interdicția de a păstra setci în derivă la bordul navelor de pescuit. În plus, pentru a evita orice ambiguitate, propunerea detaliază actuala definiție a setcilor în derivă.
 
Comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit, Maria Damanaki, a declarat: „Pescuitul cu setci în derivă distruge habitatele marine, pune în pericol vietățile marine sălbatice și amenință pescuitul sustenabil. Am convingerea că singurul mod de a elimina această practică o dată pentru totdeauna constă în stabilirea unor norme clare, care să nu lase loc de interpretare. Trebuie să remediem orice eventuale lacune și să simplificăm modul de realizare a controlului și de aplicare a legislației de către autoritățile naționale. În cele din urmă, astfel nu vor mai fi puse în pericol nici mijloacele de subzistență ale pescarilor care au respectat normele în ultimii ani. Interdicția transmite un mesaj clar cu privire la decizia noastră de a nu mai tolera practicile iresponsabile.” 
  
Setcile în derivă sunt plase de pescuit care pot pluti în derivă și pot fi utilizate la suprafața mării sau aproape de aceasta pentru a captura specii de pești care înoată în partea superioară a coloanei de apă. Începând cu anul 2002, toate setcile în derivă, indiferent de mărimea lor, au fost interzise în apele UE în cazul în care erau destinate capturării speciilor mari migratoare, precum tonul și peștele-spadă.

Cu toate acestea, actualul cadru legislativ al UE s-a dovedit a avea slăbiciuni și lacune. Dimensiunile reduse ale navelor de pescuit implicate în astfel de activități și faptul că ele nu operează împreună în aceleași zone au facilitat eludarea monitorizării, a controlului și a eforturilor de aplicare efectivă a legislației. Activitățile ilegale de pescuit cu setci în derivă desfășurate de navele de pescuit din UE continuă să fie semnalate și au suscitat critici cu privire la respectarea de către Uniune a obligațiilor sale internaționale.
 
Interzicerea setcilor în derivă răspunde obiectivului noii politici comune în domeniul pescuitului, și anume de a reduce la minimum impactul activităților de pescuit asupra ecosistemelor marine și de a reduce cât mai mult posibil capturile nedorite. În funcție de prioritățile statelor membre, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ar putea fi utilizat pentru a sprijini tranziția către o interdicție totală, în cazul în care sunt îndeplinite condiții specifice.

Ca urmare a rezoluțiilor specifice ale Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, prin care s-a solicitat un moratoriu cu privire la „setcile în derivă pelagice de mari dimensiuni” (adică cele cu o lungime de peste 2,5 km), UE a elaborat, în anii 1990, o serie de măsuri în vederea implementării unei astfel de interdicții pentru setcile în derivă de mari dimensiuni.

Actualul cadru juridic al UE privind pescuitul cu setci în derivă a intrat pe deplin în vigoare la 1 ianuarie 2002. El interzice utilizarea tuturor setcilor în derivă, indiferent de mărimea lor, în apele UE, în cazul în care acestea sunt destinate capturării speciilor mari migratoare, precum tonul și peștele-spadă.

În Marea Baltică, utilizarea setcilor în derivă și păstrarea la bord a oricărui tip de setci în derivă au fost interzise în totalitate începând cu 1 ianuarie 2008.

În pofida întregului cadru de reglementare aflat în vigoare, normele nu au fost pe deplin respectate. Astfel, în aprilie 2013, Comisia a publicat o foaie de parcurs  referitoare la o revizuire a regimului UE privind pescuitul cu setci în derivă și a lansat două studii1, precum și o consultare publică (încheiată în septembrie 2013) pe tema pescuitului cu setci în derivă de mici dimensiuni, pentru a obține o imagine de ansamblu asupra sectorului, pentru a evalua impactul setcilor în derivă asupra speciilor interzise și protejate și pentru a decide cu privire la necesitatea și la modalitatea de revizuire a punerii în aplicare a normelor UE privind pescuitul cu setci în derivă de mici dimensiuni.
 

Tag-uri Nume: