Publicat: 9 Aprilie, 2014 - 08:43
Share

În data de 9 aprilie, Comisia urmează să propună crearea unei platforme europene pentru prevenirea și descurajarea muncii nedeclarate, în scopul intensificării cooperării dintre statele membre pentru o abordare mai eficientă a problemei. Platforma ar reuni diferite organisme de aplicare a legii din statele membre, precum inspectoratele de ocupare a forței de muncă sau autoritățile în domeniul asigurărilor sociale, impozitării și migrației, împreună cu alte părți interesate, pentru a facilita schimbul de bune practici privind măsurile de prevenire și descurajare. Platforma ar putea contribui, în mod semnificativ, la rolul esențial jucat de aceste autorități în prevenirea muncii nedeclarate.

Munca nedeclarată este definită ca orice activitate remunerată, care este legală în ceea ce privește natura ei, dar nu este declarată autorităților publice, luând în calul diferențele sistemelor de reglementare din statele membre.
Pachetul privind ocuparea forței de muncă din aprilie 2012 a subliniat deja faptul că transformarea muncii nedeclarate în muncă în condiții licite ar putea contribui la reducerea șomajului, precum și necesitatea unei cooperări sporite între statele membre.
Propunerea Comisiei ia în considerație rezultatul consultării lansate în iulie 2013 cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor privind posibilele măsuri pe care le-ar putea lua UE în viitor pentru a preveni și a descuraja munca nedeclarată (a se vedea IP/13/650).
Un sondaj Eurobarometru recent a arătat că munca nedeclarată rămâne o problemă răspândită în Europa. Aproximativ unul din zece europeni (11%) recunoaște că a cumpărat bunuri sau servicii care implică muncă nedeclarată în anul anterior, în timp ce 4% admit că au fost ei înșiși plătiți la negru pentru munca pe care au prestat-o. Mai mult, unul din 30 (3%) a fost plătit parțial în numerar de angajator – a se vedea IP/14/298.

László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, va prezenta propunerea în sala de presă a Comisiei.