Publicat: 4 Iunie, 2014 - 08:26

În data de 4 iunie, Comisia Europeană va publica raportul de convergență 2014, în care va analiza dacă statele membre care beneficiază de o derogare de la adoptarea monedei euro îndeplinesc condițiile de adoptare a monedei unice.
Raportul de convergență 2014 va acoperi opt state membre: Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Lituania, Ungaria, Polonia, România și Suedia. Acesta va indica în mod special dacă Lituania, care dorește să adopte moneda euro în 2015, îndeplinește criteriile stabilite.

Rapoartele de convergență sunt publicate de Comisia Europeană și de Banca Centrală Europeană o dată la doi ani sau chiar mai des, în cazul în care o țară care dorește să adopte moneda euro solicită acest lucru.
Rapoartele evaluează dacă statele membre care beneficiază de o derogare au atins un nivel ridicat de convergență economică durabilă și dacă prevederile legale aplicabile respectă pe deplin Tratatul. Ele stau la baza deciziei Consiliului privind aderarea unui stat membru la zona euro.
Toate statele membre ale UE, cu excepția Regatului Unit și a Danemarcei, s-au angajat prin Tratat să adopte moneda euro în momentul în care îndeplinesc condițiile necesare. Optsprezece țări folosesc deja moneda unică. Au mai rămas deci opt state membre ale UE în afara zonei euro („statele membre cu derogare”).
Ultimele rapoarte de convergență ale Comisiei și Băncii Centrale Europene (BCE) privind toate statele membre care beneficiază de o derogare au fost adoptate în luna mai 2012.
Raportul de convergență 2014 va conține raportul Comisiei și un document de lucru însoțitor, care conține o analiză mai detaliată privind respectarea condițiilor stabilite.

Olli Rehn, vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil cu afacerile economice și monetare și moneda euro, va prezenta principalele concluzii ale raportului de convergență în cadrul conferinței de presă de la prânz, din sala de presă a Comisiei (de confirmat). Un comunicat de presă, un document de referință (memo) și raportul în cauză vor fi făcute publice în ziua respectivă.