Publicat: 9 Octombrie, 2012 - 19:36
Share

În această perioadă de criză, rolul pieței unice este decisiv pentru ieșirea Europei din stagnarea economică. Transpunerea la timp a legislației este o condiție necesară pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale directivelor. Tabloul de bord al pieței interne, publicat de Comisia Europeană, arată că statele membre au depus eforturi pentru transpunerea normelor UE în legislația națională. După creșterea înregistrată în lunile mai și noiembrie 2011 (1,2%), deficitul mediu de transpunere (procentul de directive privind piața internă care nu au fost transpuse în legislația națională în termenele prevăzute) a scăzut la 0,9%, adică sub obiectivul convenit de șefii de stat și de guvern în 2007. În cadrul acestui exercițiu, șaisprezece state membre au atins obiectivul de 1%.
 
Statele membre au reușit de asemenea să reducă numărul directivelor transpuse incorect. Acest deficit mediu de conformitate a scăzut de la 0,8%, cât era în urmă cu șase luni, la 0,7%, cât este în prezent, apropiindu-se de nivelul de 0,5% propus în Actul privind piața unică în aprilie 2011. În schimb, a crescut numărul directivelor pentru care transpunerea este în întârziere cu doi ani sau mai mult; a crescut de asemenea timpul suplimentar mediu necesar pentru transpunerea unei directive UE în legislația națională (de la 7,9 la 9,1 luni).

În ceea ce privește aplicarea legislației UE, numărul încălcărilor continuă să scadă, foarte probabil datorită introducerii de mecanisme de soluționare mai timpurie a problemelor de neconformitate cu legislația UE. Italia înregistrează cel mai mare număr de proceduri privind încălcarea dreptului UE inițiate de Comisie, urmată de Grecia și de Belgia.

Dacă se iau în considerare toți indicatorii privind asigurarea respectării normelor, Letonia, Estonia, Luxemburg și Lituania înregistrează per ansamblu cele mai bune rezultate.
 
Michel Barnier, comisarul pentru piața internă, a declarat în legătură cu acest subiect: „Piața unică reprezintă motorul unei noi creșteri economice, însă lucrurile pot avansa doar dacă toate țările aplică normele în mod corect. Doresc să salut progresele realizate în transpunerea legislației UE de către statele membre.”