Publicat: 13 Iulie, 2020 - 12:49
Share
pentru îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii!

Programul INTERREG V-A România- Bulgaria a fost selectat de către Comisia Europeană (CE), în parteneriat cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), pentru a face parte din proiectul pilot dedicat implicării cetăţenilor în implementarea politicii de coeziune a Uniunii Europene.

Apelul privind participarea Autorităţilor de Management la acest proiect pilot a fost lansat de CE în luna februarie 2020. În urma evaluării aplicaţiilor depuse, Programul Interreg V-A România- Bulgaria a fost selectat ca fiind câştigător, împreună cu alte 4 Autorităţi de Managament din Spania, Italia, Polonia şi Belgia-Olanda.

Începând cu luna iulie 2020, pe o durată de 12 luni, Autoritatea de Management pentru Programul INTERREG V-A România- Bulgaria va primi asistenţă tehnică din partea experţilor OECD şi CE pentru a-şi îmbunătăţi şi a introduce noi iniţiative de implicare a cetăţenilor în implementarea viitorului program de cooperare transfrontalieră post-2020.

Prin participarea la acest proiect, ne-am propus să încurajăm participarea activă a cetăţenilor şi a societăţii civile la elaborarea, implementarea şi evaluarea noului program de cooperare transfrontalieră, aplicând principiile bunei guvernanţe, astfel încât să avem un program post-2020 transparent, cât mai aproape de nevoile cetăţenilor şi ale comunităţilor locale.

După finalizarea proiectului, rezultatele acestuia vor fi difuzate public, putând deveni eventuale modele de inspiraţie pentru alte instituţii care gestionează fonduri europene şi doresc să implice cetăţenii într-un mod activ în programele din aria de responsabilitate.

Comunicatul oficial al CE poate fi accesat la următorul link:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1287

Tag-uri Geo: