10 august 2022

Comisia parlamentară specială pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe s-a întrunit pentru analizarea raportului privind activitatea desfăşurată de SIE

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Marţi, 12 aprilie 2022, Comisia parlamentară specială pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe s-a întrunit pentru analizarea raportului privind activitatea desfăşurată de SIE în anul 2021.

A fost analizată activitatea Serviciului de Informaţii Externe în plan operativ, informaţional-operaţional şi analitic în domenii precum furnizarea evaluărilor şi informaţiilor către decidenţii politici/militari, cunoaşterea-evaluarea şi anticiparea impactului mutaţiilor survenite la nivelul vectorilor de ameninţare asupra securităţii şi intereselor României, combaterea terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, protecţia cadrelor, resurse umane, activităţi juridice, de reprezentare, de promovare a imaginii SIE şi de cooperare externă.

Astfel, am constatat că au fost îndeplinite obiectivele asumate privind misiunile încredinţate în conformitate cu legile ţării, direcţiile de acţiune ale instituţiei pentru anul 2021, stabilite în corelare cu Planul Naţional Anual de Priorităţi Informative aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Tării şi circumscrise sarcinilor care au revenit instituţiei în baza Strategiei Naţionale de Apărare a Tării pentru perioada 2020 – 2024.

Preşedinte,
Mihai Weber, deputat