Publicat: 7 Iulie, 2020 - 12:04
Share

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a adoptat, în şedinţa din data de 6 iulie a.c., amendamente la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, în sensul prorogării termenului de declarare şi plată a impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 din data de 25 octombrie, la 25 decembrie 2020, inclusiv.

Totodată, până la data de 25 decembrie 2020, se prelungeşte termenul până la care nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale scadente.

Amendamentele au fost adoptate cu majoritatea voturilor senatorilor prezenţi la şedinţa desfăşurată online.

Tag-uri Institutii: