22 septembrie 2021

Comitetul Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027 a stabilit viitoarele domenii de finanţare

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Marţi, 13 iulie a.c., Comitetului Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova s-a reunit on-line pentru a stabili obiectivele de politică ce urmează a primi finanţare în perioada 2021-2027.

Ca urmare a analizei situaţiei din aria eligilă a viitorului program de cooperare şi a consultărilor derulate cu structurile partenere, precum şi cu beneficiarii Programului, Comitetul Comun de Programare a decis selectarea următoarelor obiective dintre cele stabilite de Comisia Europeană pentru ciclul bugetar 2021-2027:

– Obiectivul de politică 2 – O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon

– Obiectivul de politică 4 – O Europă mai socială şi mai incluzivă

– Obiectivul specific Interreg 1 – O mai bună guvernanţă în materie de cooperare

– Obiectivul specific Interreg 2 – Sporirea siguranţei şi securităţii Europei

În perioada următoare se va continua procesul de elaborare a programului de cooperare, într-un ritm susţinut, care să permită depunerea programului la Comisia Europeană la începutul anului 2022.

* * *

Comitetul Comun de Programare reuneşte reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi alte organizaţii din cele două state partenere şi este principalul decident cu privire la obiectivele de politică ce urmează a primi finanţare prin viitorul program.

Mai multe informaţii privind procesul de elaborare a Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova aferent perioadei 2021-2027 sunt disponibile pe site-ul www.ro-md.net.