25 octombrie 2021

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti organizează selecţie pentru ocuparea funcţiei de DIRECTOR GENERAL

plumber at work

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul de Administraţie al Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) SA – operatorul regional al serviciului public de alimentare cu energie termică a Municipiului Bucureşti – organizează selecţie pentru desemnarea DIRECTORULUI GENERAL.

Este o poziţie interimară, cu o durată a mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Desemnarea va fi făcută în conformitate cu prevederile art. 64^2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016. Atribuţiile directorului general se vor desfăşura în condiţiile legii, ale Actului constitutiv al societăţii, ale Contractului de mandat, în limitele obiectului de activitate al societăţii, precum şi cu respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii.

În vederea participării la selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

a) Absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licenţă în cadrul unei instituţii acreditate de învăţătământ superior din domeniul tehnic, economic sau juridic; constituie avantaj studiile superioare din domeniul energetic precum şi deţinerea unei diplome de studii postuniversitare (MBA sau doctorat); Pentru candidaţii care nu au studii universitare tehnice/de inginerie experienţa este necesar să fie în domeniul utilităţilor publice/ingineriei;

b) Experienţă profesională totală de minim 10 ani acumulată în cadrul unor companii /instituţii publice sau private şi de cel puţin 5 ani în funcţii de top management în companii/grup de companii din domeniul energetic cu cifra de afaceri de minim 20 mil EUR;

c) Experienţa în implementarea programelor de investiţii cu finanţare nerambursabilă (internă şi/sau externă), constituie avantaj;

d) Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – engleză, franceză, germană – nivel minim B2 (conform nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine).

Pentru înscrierea la selecţie, candidaţii vor transmite aplicaţiile în format electronic la adresa de e-mail selectie@cmteb.ro, până la data limită de 10.06.2021, respectiv:
– O scrisoare de intenţie, care să reflecte motivaţia candidatului de a ocupa poziţia de director general al CMTEB SA, abilităţile şi experienţele acumulate în job-urile precedente, care oferă cunoştinţele necesare pentru îndeplinirea cu succes a acestui rol. Este de apreciat, daca scrisoarea va contine si o scurta prezentare a viziunii vis-a-vis de acest rol.
– Curriculum Vitae în limba română

Selecţia se va organiza conform calendarului următor:
– 11.06.2021 – Etapa I – de selecţie a aplicaţiilor în care se verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate;
– 14-17.06.2021 – Etapa II – pentru susţinerea interviului – data şi ora vor fi comunicate candidaţilor telefonic.

Se vor prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Candidaţii admişi după fiecare probă vor fi anunţaţi telefonic/e-mail.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0372.148.081 sau la sediul CMTEB din strada Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, Bucureşti – Direcţia Resurse Umane.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de selecţie.