Publicat: 23 Februarie, 2017 - 19:23

În vederea obtinerii de finantare pentru crearea sau extinderea spatiilor de productie si pentru dezvoltarea serviciilor. ADR Vest organizează un seminar online gratuit pentru explicarea cererilor de finanțare

Joi, 23 februarie 2017, este prima zi în care se pot depune cereri de finantare — în cadrul Priorității de investitii 2.2 'Sprijinirea creării si extinderea capacității avansate de productie si dezvoltarea serviciilor' a Regio-Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 — în vederea creării și extinderii capacităților de producție și a dezvoltării serviciilor companiilor private.

Companiile private care pot să beneficieze de aceste fonduri nerambursabile trebuie să fie societăți sau societăți cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici sau a celor mijlocii.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru Regio-POR în Regiunea Vest, anunță că termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este dată de 23 august 2017, la ora 12:00. Depunerea acestora se va putea face exclusiv prin intermediul aplicatiei electronice MySMIS disponibilă la adresa http://2014.mysmis.ro.

Acest apel de proiecte este de tip competitiv cu depunere la termen, proiectele primind finantare în functie de punctajele obținute în cadrul etapelor de evaluare și în limita alocării financiare pentru Regiunea Vest — 20,36 milioane euro.

Finanțarea nerambursabilă acordată în cadrul acestui apel de proiecte vizează investiții în mediul urban — cu excepția întreprinderilor mijlocii în cazul cărora locul de implementare al proiectului poate să fie și în mediul rural — ce constă în:

construirea/ modernizarea/ extinderea spatiilor de productie/ servicii; dotarea cu active corporale (echipamente), necorporale (licente, programe software, brevete), inclusiv cu instrumente de comercializare on-line.

Această componentă este finanțată prin Ajutorul de Stat Regional.

implementarea procesului de certificare/ recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului său sănătății; activități specifice procesului de internaționalizare (participarea la târguri și expoziții internaționale, misiuni comerciale).

Această componentă este finanțată prin Ajutorul de Minimis.

Valoarea eligibilă a unui astfel de proiect trebuie să fie de minimum 200.000 euro si nu poate depăși 1 milion de euro. Contribuția solicitantului de finanțare, din valoarea eligibilă a proiectului, diferă în funcție de componenta prin care se acordă finanțare, precum și în funcție de formă de organizare:

proiecte finantate prin componenta Ajutor de Stat Regional

45% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici 55% pentru întreprinderile mijlocii

proiecte finantate prin componenta Ajutor de Minimis — 10% pentru toate tipurile de solicitanți.

***Miruna VITCU, Directorul Direcției Resurse Umane și Comunicare