Publicat: 10 Iulie, 2015 - 11:14
Share

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici derulează în perioada 01.07.2013 – 31.07.2015 proiectul ”Creşterea eficacităţii aplicării legislaţiei Uniunii Europene în ceea ce priveşte ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor implicaţi în gestionarea fondurilor europene”, cod SMIS 48106.
Proiectul, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT), cu o valoare totală eligibilă de 2.607.992,88 lei se adresează unui grup țintă format din aproximativ 400 de persoane care provin din instituţiile implicate în gestionarea fondurilor europene, respectiv, angajaţi din cadrul autorităţilor de management şi organismelor intermediare.
Scopul proiectului a vizat formarea profesională continuă a experţilor din administraţia publică în domeniul ajutorului de stat. 
Subliniem faptul că, în cadrul programelor de perfecţionare, persoanele din grupul ţintă au fost instruite în domeniul implementării eficiente a reglementărilor în ceea ce priveşte ajutorul de stat, 372 persoane finalizând programul de perfecționare în domeniul ajutorului de stat și 382 persoane finalizând programul de perfecționare privind implementarea eficientă a noilor reglementări în domeniul ajutorului de stat. Pe durata cursurilor, participanţii la programele de formare au dobândit competenţe noi, cu aplicabilitate la locul de muncă, tematicile abordate fiind apreciate ca deosebit de utile.
Prin activităţile prevăzute în proiect, ANFP contribuie la îndeplinirea obligaţiilor pe care ţara noastră şi le-a asumat în domeniul ajutorului de stat, urmărind creşterea absorbţiei instrumentelor structurale.

Detalii suplimentare legate de acest proiect se regăsesc pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (www.anfp.gov.ro), secţiunea Proiecte în implementare.