Publicat: 20 Septembrie, 2019 - 09:59
Share

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a premiat, în cadrul conferinţei "Reţeaua campionilor în domeniul integrităţii", organizată în perioada 18 - 19 septembrie 2019, cele mai bune practici şi proiecte în domeniul bunei guvernări adoptate sau implementate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi înscrise în cadrul primei ediţii a competiţiei cu acelaşi nume.

Comisia de evaluare, alcătuită din reprezentanţi ai MDRAP, ai Secretariatului General al Guvernului, ai Ministerului Justiţiei şi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a selectat 10 din cele 29 de proiecte şi bune practici depuse de către 24 de unităţi administrativ-teritoriale din toată ţara.

Pe primele locuri s-au situat:
Primăria Municipiului Alba Iulia ("Alba Iulia Smart City") - Locul I;
Primăria Municipiului Arad ("MyArad - Harta interactivă a municipiului pentru sesizări"), Primăria Municipiului Iaşi ("Iaşi vibrează civic!") - locul al II-lea;
Primăria Municipiului Suceava ("Transparenţă şi comunicare - platformă online pentru desfăşurarea procesului de bugetare participativă în municipiul Suceava") - locul al III-lea;
Primăria Comunei Ciugud ("Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea unui sistem interactiv, grafic de management"),
Primăria Municipiului Giurgiu ("Complex de activităţi pe tema anticorupţiei pentru comunicare şi informare prin utilizarea tehnologiilor electronice"), Primăria Municipiului Roman ("Romaşcanii decid - Evaluarea satisfacţiei cetăţenilor şi implicarea acestora în procesul decizional") - locul al IV-lea;
Consiliul Judeţean Giurgiu ("Dezvoltarea sistemului de management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu"), Consiliul Judeţean Vrancea ("Dezvoltarea unui sistem inovator şi flexibil de prevenire a corupţiei, creştere a transparenţei, eticii şi integrităţii la nivelul administraţiei publice locale din Vrancea") şi Primăria Municipiului Brăila ("Transparenţa procedurii de licitaţie a terenurilor din domeniul public şi privat al municipiului Brăila") - locul al V-lea.

De asemenea, a fost acordat un premiu al publicului, votat de reprezentanţii administraţiei publice locale şi centrale şi ai societăţii civile prezenţi la eveniment, care a revenit Primăriei Municipiului Cluj - Napoca ("Servicii sociale de înaltă calitate şi respect pentru cetăţenii municipiului").

Câştigătorii vor avea ocazia de a se instrui în cadrul prestigiosului eveniment "Smart City Expo World Congress", care va avea loc în perioada 19-21 noiembrie 2019, la Barcelona.

Premiile şi diplomele de membru în "Reţeaua campionilor în domeniul integrităţii" au fost înmânate participanţilor de către secretarul de stat Virgil - Alin Chirilă, care a ţinut să sublinieze că această iniţiativă reprezintă o pârghie importantă în evoluţia demersului MDRAP de a identifica şi promova inovaţia şi calitatea la nivelul administraţiei publice locale, în ceea ce priveşte guvernarea deschisă, transparenţa şi comunicarea.

"Doresc să evidenţiez rolul fundamental pe care îl au transparenţa şi integritatea în exercitarea funcţiei publice. Aceste elemente sunt pilonii centrali ai bunei guvernări, pentru şi în folosul cetăţenilor. Rolul nostru este acela de a implementa un alt mod de a guverna: transparent, cu onestitate, cu modestie şi cu respect faţă de oameni. În acest context, m-am bucurat să constat că la nivelul administraţiei publice locale au fost demarate atâtea iniţiative de succes, care au reuşit să influenţeze într-un mod pozitiv viaţa cetăţenilor, prin oferirea unor servicii eficiente şi moderne", a declarat Virgil - Alin Chirilă.

Competiţia "Reţeaua campionilor în domeniul integrităţii" face parte din activităţile desfăşurate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, în cadrul proiectului "Consolidarea sistemelor de integritate - cea mai bună strategie de prevenire a corupţiei în administraţia publică", cod SIPOCA 61, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 2: "Administraţie şi sistem judiciar accesibile şi transparente", obiectiv specific 2.2: "Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice".

 

Tag-uri Nume: