Publicat: 22 Aprilie, 2016 - 13:53
Share

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a lansat joi, 21 aprilie, prima competiție de proiecte finanțate din fondul de dezvoltare instituțională destinat universităților de stat. — FDI 2016. Competiția se desfășoară potrivit prevederilor Metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltare instituțională a universităților de stat, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 3.632/2016.

Fondul pentru dezvoltare instituțională (FDI) este alocat din bugetul de stat aferent finanțării instituționale și are ca scop susținerea proiectelor de dezvoltare instituțională de la nivelul universităților de stat din România, în vederea creșterii capacității instituționale și îmbunătățirii calității sistemului național de învățământ superior. Pentru acest an, suma totală a fondului de dezvoltare instituțională (FDI) este de aproximativ 19 milioane lei, calculată conform Metodologiei de repartizare a finanțării instituționale

'Este pentru prima dată când fondurile din FDI sunt alocate prin competiție de proiecte instituționale, deși Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior a propus acest mecanism din 2012. Mă bucur că am reușit să operaționalizăm unul dintre principalele mecanisme prin care, împreună cu universitățile, facem pași concreți în domenii de prioritate națională privind învățământul superior', a declarat ministrul Educației, Adrian Curaj.

Astfel, sunt vizate pentru finanțare din FDI 2016 patru domenii strategice:

— creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);

— internaționalizarea învățământului superior din România;

— asigurarea transparenței în gestiunea studenților și implementarea Registrului Matricol Unic al Universităților din România;

— asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare și a stațiunilor didactice din  structura universităților.

Potrivit metodologiei aprobate, o universitate poate depune maximum trei proiecte pe domenii diferite de dezvoltare instituțională (cel mult un proiect pe domeniu strategic). Suma maximă care poate fi obținută de universitate pentru fiecare proiect este de 350.000 lei, excepție făcând proiectele ce vizează grădinile botanice care pot obține finanțare de până la 1 milion lei.

Competiția este organizată și coordonată de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), care va evalua și selecta proiectele depuse de universități, până pe data de 4 mai 2016 (prima competiție), respectiv 6 iunie 2016 (a doua competiție).

Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, pe platforma UDiManager administrată de UEFISCDI: http://uefiscdi-direct.ro/.

Calendarul detaliat de desfășurare a competiției de proiecte și alte detalii privind întregul proces sunt disponibile pe http://www.cnfis.ro/finantare/dezvoltare-institutionala/

BIROUL DE COMUNICARE

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE