Publicat: 8 Ianuarie, 2020 - 08:43
Share

Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA ( în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), prin Expert Insolvenţă SPRL, cu sediu în Deva, str. I. Maniu, nr. 2, et.l, jud. Hunedoara, având cod fiscal : RO 21287718 şi număr de înscriere în Registrul formelor de organizare al UNPIR : RFO II 0202/2006, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei S CEH SA, cu sediul în Petroşani, str. Timişoara, nr. 2, jud. Hunedoara, înregistrată în în Registrul comerţului cu nr. J20/994/2012, CUI: RO 30855230,
în legătură cu întârzierea la plată a drepturilor salariale ale anumitor categorii de salariaţi ai S CEH SA la termenul prevăzut pentru acordarea acestora şi care au făcut obiectul discuţiilor din presa locală şi judeţeană, comunicăm următoarele :

La data prezentei, toţi salariaţii S CEH SA şi-au încasat drepturile salariale cuvenite.
întârzierea la plată a fost determinată de factori obiectivi aflaţi în legătură cu zilele nelucrătoare din preajma sărbătorilor de iarna, cu zilele de week-end ce au urmat imediat acestora, precum şi cu valoarea energiei electrice tranzacţionate pe piaţa zilei următoare, valoare care se încasează cumulat pentru acest interval.

Discuţiile purtate de către Administratorul Special - domnul Roşu loan Cristian şi domnul Director General- Dioane Samuel cu reprezentanţii tuturor secţiilor din cadrul Termocentralei Mintia - Deva referitoare la aceste aspecte, nu au condus la înregistrarea unor disfuncţii în activitatea de producere a energiei electrice şi termice, angajaţii manifestând înţelegere faţă de situaţia dificilă cu care ne confruntăm.