21 mai 2022

Componența Departamentelor de Acreditare şi de Evaluare Externă a Calităţii din ARACIS

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) informează toate părţile interesate că, în şedinţa din data de 13 ianuarie 2022, Consiliul ARACIS, în noua sa componenţă, a desemnat membrii Departamentelor de Acreditare şi de Evaluare Externă a Calităţii:

Departamentul de Acreditare

Director – Prof. univ. dr. ing. Simona LACHE (Universitatea „Transilvania” din Braşov)

Membri:
– Prof. univ. dr. Mihail ANTON (Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti)
– Prof. univ. dr. Lucian-Ion CIOLAN (Universitatea din Bucureşti)
– Prof. univ. dr. ing. Anton HADĂR (reprezentant al sindicatului cu cei mai mulţi membri din învăţământul superior)
– Prof.univ.dr. Florin MIHAI (Academia de Studii Economice din Bucureşti)
– Prof. univ. dr. Ladislau NAGY (Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca)
– Prof.univ.dr. Teodora Cristina ROMAN (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
– Prof. univ. dr. Roxana VIDICAN (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca)
– Ciprian-Constantin ZAMFIR (student, reprezentant al federaţiei studenţeşti – Uniunea Naţională a Studenţilor din România)

Departamentul de Evaluare Externă a Calităţii
Director – Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi)

Membri:
– Dr. ing. Romeo Cristian ERBAŞU (reprezentant al patronatului)
– Prof. univ. dr. Ecaterina IONESCU (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti)
– Horia-Şerban ONIŢA (student, reprezentant al federaţiei studenţeşti – Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din
România)
– Prof. univ. dr. Nicolae-Adrian OPRE (Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca)
– Prof. univ. dr. ing. Marius PETRESCU (Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti)
– Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava)
– Prof. univ. dr. ing. Teodor-Ioan TRAŞCĂ (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I” din Timişoara).

Consiliul ARACIS va depune în continuare toate eforturile pentru a dezvolta procese de evaluare academică menite să contribuie în mod real la creşterea calităţii şi relevanţei învăţământului superior românesc.

Consiliul ARACIS
Bucureşti, 18 ianuarie 2022