Publicat: 7 Decembrie, 2017 - 20:03
Mulțumiri Președintelui Donald Trump pentru decizia curajoasă și corectă de a recunoaște capitala Statului Israel la Ierusalim.

Îi mulțumim Președintelui Donald Trump pentru decizia curajoasă și corectă de a recunoaște capitala Statului Israel la Ierusalim. Ierusalimul este de 3000 de ani capitala poporului evreu, iar la momentul înființării Statului Israel, în urmă cu 70 de ani, guvernul l-a ales drept capitală.

De fapt, de la exilarea evreilor de pe pământul strămoșesc în urmă cu 2000 de ani, Ierusalimul nu a mai fost capitala niciunui alt popor. Această declarație are o importanță istorică deosebită deoarece recunoaște faptul că Ierusalimul este inima tradiției, istoriei și religiei iudaice. Este un pas esențial pe drumul spre pace deoarece nu poate exista pace care să nu implice Ierusalimul drept capitală a Israelului. Israelul cheamă toate țările care doresc pacea să se alăture Statelor Unite în a recunoaște capitala la Ierusalim și a muta ambasada acolo.

În ceea ce privește status quo-ul locurilor sfinte, Israelul rămâne angajat să garanteze libertatea de cult pentru evrei, creștini și musulmani deopotrivă, în speranța că vecinii noștri din lumea arabă vor vedea Ierusalimul ca pe un simbol al păcii.     

 Ambasada Statului Israel la București

 

 

We are grateful for President Donald Trump’s courageous and just decision recognizing Jerusalem as the capital of the State of Israel. Jerusalem has been the capital of the Jewish people for 3,000 years and upon the establishment of the State of Israel, 70 years ago, the government chose Jerusalem as its capital.

In fact, since the exile of the Jews from their land 2,000 years ago, Jerusalem has not been the capital of any other country or people. This is a declaration of historic importance because it recognizes the fact that Jerusalem is the heart of the Jewish tradition, history and religion. It is an important step forward for peace, for there is no peace that doesn’t include Jerusalem as the capital of Israel. Israel calls all countries that seek peace to join the United States in recognizing Jerusalem as Israel’s capital and to move their embassies there.

As far as the status quo in the holy sites is concerned, Israel remains committed to guarantee the freedom of worship for Jews, Christians, and Muslims alike, and we are hoping that our neighbours in the Arab world will see Jerusalem as a symbol of peace.

Embassy of the State of Israel to Bucharest

Localizare: 

Geolocation is 31.768319, 35.21370999999999