14 august 2022

COMUNICAT DE PRESĂ – Asociația Orașelor din România

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Este de notorietate faptul că toate guvernele au ţinut în subfinanţare bugetele locale şi că autorităţile administraţiei publice locale nu pot să îşi îndeplinească atribuţiile prevăzute de Constituţie şi legile în vigoare, fiind într-o dificultate vizibilă privind asigurarea funcţionării, cât şi în imposibilitatea de a finaliza proiectele începute şi, mai ales, a iniţierii altor proiecte.

Asociația Orașelor din România (A.O.R.) constată cu dezamăgire că „practicile nesănătoase” ale guvernelor anterioare au fost perpetuate de Guvernul Cîțu şi precizează că Hotărârea de Guvern nr. 1088 din 06.10.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, a fost propusă spre adoptare fără consultarea A.O.R. şi, probabil, a celorlalte structuri asociative, Executivul încălcând astfel prevederile aliniatului (2) ale articolului 86 din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cele ale art. 4, alin. (6) din Carta Europeană a Autonomiei Locale, cât şi a celor din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică. Astfel, un instrument de dialog dintre doi parteneri egali (administrația centrală-administrația locală), prevăzut de legislaţia în vigoare, a fost transformat într-un act formal, menit să mimeze respectarea legii, dar care, în fapt, încalcă și litera și spiritul ei.

Adoptarea acestei hotărâri de guvern, cât şi a altor acte normative, fără a ţine cont de punctul de vedere al AOR, care invită guvernul la respectarea prevederilor legale referitoare la obligativitatea consultării partenerilor sociali, ar putea fi considerată o provocare care ne îndepărtează de la o bună colaborare, o asemenea situaţie provocată de Executiv neputând rămâne nesancţionată public de către conducerea Asociației Orașelor din România.

Asociația Orașelor din România își declară public nemultumirea față de situația actuală a administrației publice locale, exclusă de la consultarea cu Guvernul României – numeroşi primari considerând că cetăţenii din oraşele lor se simt jigniți și dezamăgiți în același timp de atitudinea sfidătoare, total nedemocratică, a Guvernului – consideră că guvernanții ar trebui să aibă în vedere binele şi interesele cetățenilor, dar și dezvoltarea comunităților locale, care sunt profund afectate prin lipsa unei finanțări corespunzătoare ca urmare a unor decizii total necugetate, dezavuând metoda discreţionară de finanţare prin pixul “Ministrului Binevoitor”.

Prin HG 1.088/2021 au fost repartizate către mai bine de 90% dintre unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii şi judeţe) sume în valoare totală de 1.009.466.000 lei reprezentând o medie de 50.47 lei/locuitor.

Menţionăm că cele 216 oraşe mici și mijlocii din România prestează servicii publice pentru mai mult de 40 % din locuitorii ţării (din care 12% sunt locuitori care trăiesc în aceste oraşe si aproape 30% sunt locuitori ai comunelor învecinate).

Asociația Orașelor din România își exprimă nemultumirea faţă de rectificarea de buget a Guvernului demis, care pune orașele mici și mijlocii din România într-o situație fără precedent.

Analizând HG 1.088/2021 Asociaţia Oraşelor din România constată că Guvernul a acţionat discreţionar şi constată că:

 1. deşi cele 216 oraşe mici şi mijlocii deservesc 40 % din locuitorii ţării, ele au primit doar 9,5% din sumele alocate pentru toate unităţile administrativ-teritoriale.
 2. din cele 216 u.a.t.-uri cu statut de oraş, 22 au fost excluse de la această alocare financiară;
 3. Guvernul, ca iniţiator al acestui act normativ, nu a folosit criteriile pe care A.O.R. le-a solicitat dintotdeauna pentru echilibrarea bugetelor:
   1. numărul de locuitori; suprafaţa u.a.t.-ului; numărul de localităţi componente şi/sau de sate aparţinătoare;
   2. completarea sumelor care provin din cota de 63% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat din acest an până la un nivel minim de 950 lei/locuitor/an, conform solicitărilor A.O.R.;
   3. alocarea de sume suplimentare pentru funcţionarea unor servicii publice de complexitate sporită (licee; unităţi spitaliceşti; servicii de evidenţă informatizată a persoanei; creşe; centre permanente pentru persoane în vârstă şi alte servicii sociale; servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă şi altele) care deservesc pe lângă locuitorii acestor u.a.t.-uri şi locuitorii din u.a.t.-urile învecinate;
   4. alocarea sumelor necesare punerii în aplicare a prevederilor OUG nr. 156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – în fapt, asigurarea sumelor necesare cofinanţării cheltuielilor eligibile şi a celor neeligibile pentru proiectele cu finanţare din fonduri nerambursabile.
 4. repartizarea pe comune, oraşe, municipii şi judeţe a fost făcută pe o abordare vădit politică în defavoarea oraşelor cu primari din partidele care nu se află la guvernare – alocarea medie fiind de:
   1. 11,00 lei/locuitor pentru oraşele cu primari din partidele care nu se află la guvernare;
   2. 64,50 lei/locuitor pentru oraşele cu primari din partidele care se află la guvernare;

Aşadar, A.O.R. propune organizarea de urgenţă de discuţii cu conducerile tuturor partidelor parlamentare pentru corectarea nedreptăţilor făcute pentru cetățenii multor oraşe şi pentru susţinerea rezolvări situaţiei de dezechilibru create de HG 1088/2021 prin realizarea unei rectificări bugetare printr-o lege aprobată de către Parlamentul României, până la sfârşitul acestei luni, care să asigure, în completarea sumelor alocate prin HG 1088, un minim de 60,00 lei/locuitor pentru fiecare oraş.

Situaţia dificilă cu care se confruntă multe dintre oraşele mici şi mijlocii nu va putea fi depăşită fără un dialog al Guvernului şi Parlamentului cu conducerea Asociaţiei Oraşelor din România, prin care să fie analizate şi puse în practică măsurile propuse de A.O.R., formulate în baza realităţii din comunităţile locale, retransmise în numeroase rânduri Guvernului prin adrese oficiale.

Asociația Orașelor din România atrage încă o dată atenția Guvernului României că lipsa de receptivitate faţă de măsurile pe care A.O.R. le-a solicitat, argumentat, în discuțiile cu Prim-Ministru şi cu Ministerul Finanțelor Publice, referitoare la rectificările de buget pentru acest an, va duce la falimentul previzibil spre care se îndreaptă mai bine de jumătate dintre unităţile administrativ-teritoriale cu statut de oraş.

A.O.R. este hotărâtă să fie în continuare partener activ în realizarea de proiecte de acte normative, în beneficiul colectivităților locale, dorind să vă punem la dispoziţie expertiza de care dispunem, ori de câte ori vom fi solicitați, garantându-vă colaborarea noastră promptă şi onestă.

BIROUL DE PRESĂ AL A.O.R.