Publicat: 3 Iulie, 2016 - 13:44

"La 1 iulie 2016 a avut loc Adunarea generală extraordinară a Academiei de Ştiinţe Juridice din România. Cu această ocazie s-a hotărât primirea ca membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare a următoarelor personalităţi ale mediului universitar juridic şi academic:

1.    Membri titulari: prof. univ. dr. Nicolae Popa, prof. univ. dr. Emilian Stancu, prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu, prof. univ. dr. Ion Dogaru, prof. univ. dr. losif Urs, prof. univ. dr. Dan Chirică, prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu, prof. univ. dr. Liviu Pop, prof. univ. dr. loan Muraru, dr. Adrian Bordea, prof univ dr. Viorel Roş, prof. univ. dr. Gabriel Boroi, prof. univ. dr. Irina Zlătescu, prof. univ. dr. Marin Voicu, prof. univ. dr Corneliu Bîrsan, prof. univ. dr. Smaranda Angheni. prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea, prof. univ. dr. Constantin Mitrache, prof. univ. dr. Marian Nicolae.

2.    Membri corespondenţi: conf. univ. dr. Eugen Hurubă, prof. univ. dr. Viorel Paşca, prof. univ. dr. Sevastian Cercel, prof. univ. dr. Călina Jugastru, prof. univ. dr. Dan Mircea Bob.

3.    Membri de onoare: prof.    univ. dr. Stanciu Cărpenaru, prof.    univ. dr. Florin Vasilescu,    prof. univ.    dr.    Nicolae Volonciu,    prof. univ.    dr.    Dumitru Mazilu, prof. univ. dr. Ion Anghel.

Cu aceeaşi ocazie au primit titlul de membru post mortem al Academiei de Ştiinţe Juridice din România următoarele personalităţi ale vieţii şi culturii juridice româneşti: Traian lonaşcu, Vintilă Dongoroz, George Antoniu, Viorel M. Ciobanu, Ion Deleanu, Mihail-Vasile Jakotă, Grigore Gr. Theodoru, Gheorghe Nistoreanu, Ion P. Filipescu, Aurelian lonaşcu, Tudor Drăganu, Tudor Popescu,    Alexandru    Bolintineanu, Grigore    Geamănu,    Constantin

Flitan, Octavian Căpăţînă, Vladimir Hanga, Yolanda Eminescu, loan Ceterchi, Constantin Stătescu, Sanda Ghimpu, Mihail Eliescu, llie Stoenescu, Savelly Silberstein, Eugen A. Barasch, Emil Cernea, Ion Băcanu, Constantin Tomulescu, Avram Filipaş, Graţian Porumb." (Preşedintele Academiei de Stiinte Juridice din România, dr. Ioan Chelaru)