Publicat: 23 Decembrie, 2014 - 19:36
Share

Vicepremierul pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea, a susținut marți, în ședința Guvernului, trei acte normative inițiate de Ministerul Afacerilor Interne, care vizează creșterea performanței managementului situațiilor de urgență. Astfel, Executivul a aprobat Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor, Hotărârea privind organizarea, funcționarea și compunerea Centrului Național de Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică și Hotărârea pentru modificarea și completarea HG nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.

Conceptul operațional integrat de gestionare a situațiilor de urgență este realizat la nivel strategic de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență condus de Viceprim-ministrul pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea. 

În cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență sunt reprezentate, la nivel de ministru și conducători ai instituțiilor publice centrale, toate instituțiile cu atribuții:

1.    Ministerul Afacerilor Interne
2.    Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
3.    Ministerul Apărării Naționale
4.    Ministerul Finanțelor Publice
5.    Ministerul Afacerilor Externe
6.    Ministerul Sănătății
7.    Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
8.    Ministerul Transporturilor
9.    Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
10.     Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului
11.     Ministerul Energiei Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri
12.     Ministerul pentru Societatea Informațională
13.     Ministerul Educației și Cercetării Științifice
14.     Serviciul Român de Informații
15.     Serviciul de Telecomunicații Speciale
16.     Serviciul de Protecție și Pază
17.     Secretariatul General al Guvernului
18.     Cancelaria Primului-ministru
19.     Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare
20.     Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive
21.     Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.
Ministerul Public este reprezentat la ședințele Comitetului, în calitate de invitat permanent. 

De asemenea, la invitația președintelui Comitetului, pot participa, în funcție de problematica înscrisă pe ordinea de zi, reprezentanți ai altor ministere și instituții, precum și ai organizațiilor neguvernamentale.

Potrivit documentelor aprobate, la nivel tehnic, intervenția și gestionarea curentă în situațiile de urgență este asigurată de Departamentul pentru Situații de Urgență condus de către secretarul de stat cu atribuții, iar managementul informațional și sprijinul acțiunilor de intervenție se asigură de celelalte structuri coordonate de către secretarul de stat cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice din Ministerul Afacerilor Interne. 

Integrarea capabilităților și conceptul de acțiune se stabilesc în cadrul platformei de coordonare operațională din care fac parte toți secretarii de stat, precum și specialiști din cadrul structurilor cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență.

Noul concept vizează coordonarea tuturor resurselor la nivel național, în paralel cu analiza riscurilor pe tipologii, în scopul creșterii eficienței managementului situațiilor de urgență.

În acest context, toate instituțiile vor opera utilizând seturi de proceduri identice pentru asigurarea interoperabilității și a unei coordonări sub comanda unică a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență condus de vicepremierul Gabriel Oprea, a tuturor forțelor și mijloacelor existente la nivel național.

Noua concepție are în vedere interoperabilitatea între Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Transporturilor și celelalte instituții subordonate Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.
Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență a preluat, totodată, atribuțiile Comitetului Național pentru Intemperii și Calamități, care a fost desființat.