Publicat: 13 Martie, 2013 - 09:24

Pe șantierul viitoarei amenajări hidroenergetice Racovita a avut loc un Comandament convocat şi prezidat de avocat Remus BORZA, reprezentantul administratorului judiciar Euro Insol al SC Hidroelectrica SA. In cadrul comandamentului s-au analizat stadiile fizice ale investitiei aferente centralei hidroelectrice Racoviţa.

Au participat din partea conducerii executive a societatii Directorul General Mihail STANCULESCU, Directorul de Productie si Furnizare Dragos ZACHIA – ZLATEA, Directorul Sucursalei Hidrocentrale Sibiu Mircea DORDEA,  precum si Consilierul Ministrului Energiei, Ioan MIHAILA.

CHE Racovița face parte din Amenajarea Hidroenergetică a rîului Olt, pe sector Cornetu-Avrig (Olt defileu), formata din 5 centrale, CHE Racovita fiind centrala amonte din cadrul sectorului, având o putere instalata de 31,5 MW si o energie medie de proiect in anul hidrologic mediu de 74 GWh/an.

Lucrarile la amenajarea CHE Racovița incepute in anul 1990, au fost reluate de catre Hidroelectrica, in ritm sustinut, abia dupa 2006. Pana in prezent s-au alocat cca. 125 mil  Euro. Lucrarile necesare punerii in functiune in trimestrul IV 2013 mai inseamna un efort investitional de cca. 20 mil Euro, stadiul realizarilor fizice a lucrarilor la data de 31.12.2012 fiind de peste  90%.

Având în vedere termenul PIF asumat, la Comandament au fost convocati toti factorii implicați, respectiv executanții: SC Hidroconstrucția SA – reprezentata de Directorul General Emil TIMOFTI, SC Energomontaj SA Sucursala Râmnicu Vâlcea -reprezentat de Directorul Sucursalei Director Gheorghe NICOLAU, Proiectantul General – SC ISPH SA, precum și responsabili din cadrul Hidroelectrica, pentru a se lua toate măsurile în vederea atingerii obiectivului de PIF asumat.

Toate lucrarile, atat pe parte de constructii cat si pe  parte de echipamente sunt in graficele stabilite.  Mai mult, o problema insurmontabila in ultimii 24 de ani si anume existenta  unor poduri de cale ferata aval de CHE Racovita care conditionau punerea in functiune a centralei a fost rezolvata ca urmare a demersurilor  Administratorului Judiciar la Ministerul Transporturilor, care  si-a asumat finantarea  construirii unui nou pod de cale ferata.

Ca urmare a analizei critice a tuturor titlurilor de investitii istorice, SC Hidroelectrica SA a hotarat sa isi concentreze eforturile numai pe acele investiții care fie sunt eficiente din punct de vedere energetic și economic, sau care au stadii fizice de execuție avansate si pot aduce un spor de energie real in orizontul de timp 2013÷2016.

Toate celelalte investitii cu componenta energetica redusa, vor face obiectul unei strategii viitoare de conservare sau transfer către entitățile beneficiare ale amenajărilor hidroenergetice cu functiuni multiple, avand o alocare bugetara 0 in 2013.