7 decembrie 2021

Concurs naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 59-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român anunţă lansarea Concursului Naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 59-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia, denumită în continuare Bienala, concurs public de creaţie, deschis participării autorilor individuali sau reuniţi în grupuri, ori persoanelor juridice fără scop patrimonial (organizaţii neguvernamentale).

Proiectul care va reprezenta România la cea de-a 59-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia, la secţiunea Participări Naţionale, se va realiza în două spaţii expoziţionale: Pavilionul României din Giardini della Biennale şi Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.

Ediţia din 2022 a Bienalei se va desfăşura în perioada 23 aprilie – 27 noiembrie 2022, cu previzionare pentru specialişti şi presă în perioada 20 – 22 aprilie 2022.

Tema celei de-a 59-a ediţii a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia, lansată de curatorul Cecilia Alemani – „The milk of dreams” – îşi ia numele dintr-o carte a artistei suprarealiste Leonora Carrington în care, aşa cum explică Cecilia Alemani, „artistul suprarealist descrie o lume magică în care viaţa este reinventată constant prin prisma imaginaţiei şi în care toată lumea se poate schimba, se poate transforma, poate deveni altceva sau altcineva. Expoziţia propune o călătorie imaginară prin metamorfozarea corpurilor şi definiţiile umanităţii şi se concentrează în special pe trei teme: reprezentarea corpurilor şi metamorfozele acestora; relaţia dintre indivizi şi tehnologii; legătura dintre corpuri şi Pământ”. Mai multe informaţii legate de temă şi de conceptul formulat de Cecilia Alemani se pot consulta on-line la adresa: https://www.biennialfoundation.org/2021/06/the-milk-of-dreams/.

Pentru a participa la concursul naţional, solicitantul trebuie să depună un proiect care să conţină documentaţia obligatorie prevăzută în Regulamentul de organizare a concursului, publicat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii (www.cultura.ro), Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro) şi Institutului Cultural Român (www.icr.ro).

Concursul se va desfăşura în două etape: prima etapă, cu un rol de definire a conceptului curatorial şi a conţinutului, va fi urmată de selectarea finaliştilor clasaţi pe primele trei locuri, în ordinea punctajelor obţinute, care vor fi invitaţi să detalieze aspectele tehnice ale proiectului în etapa a doua de concurs, prin care se va selecta proiectul câştigător.

Înscrierea la concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentaţiei necesare la sediul Ministerului Culturii din Bd. Unirii nr.22, sector 3, cod 030833, Bucureşti, sau prin transmiterea acesteia prin poştă sau curier, la aceeaşi adresă, până la data de 12 noiembrie 2021, ora 14.30. Proiectele transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respectă cerinţele impuse de organizatori şi cele care vor ajunge la Ministerul Culturii la o dată ulterioară celei menţionate, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate în considerare.

În vederea îndeplinirii scopului concursului, vor fi constituite o Comisie de selecţie şi o Comisie de soluţionare a contestaţiilor. Componenţa acestora va fi aprobată prin Ordin al Ministrului Culturii şi va fi comunicată la o dată ulterioară.

Nu pot participa la concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, angajaţi ai instituţiilor organizatoare, membrii comisiei de selecţie şi cei ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau rude şi afini ai acestora, până la gradul al doilea inclusiv, respectiv asociaţii din societăţile/ONG-urile în care membrii comisiei de selecţie, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor deţin funcţii de conducere. Membrii comisiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care vor fi înscrise în concurs.

Calendar concurs:

ETAPA I
– Depunerea documentaţiilor: termen limită – 12 noiembrie 2021, ora 14:30;
– Jurizarea: 15-16 noiembrie 2021;
– Anunţarea rezultatelor ETAPEI I: 17 noiembrie 2021;
– Depunerea contestaţiilor: termen limită – 19 noiembrie 2021, ora 14:30, sau în format electronic, până la ora 23:59 a ultimei zile în care se pot depune contestaţii potrivit prevederilor Art. 8 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 59-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia;
– Soluţionarea contestaţiilor şi publicarea rezultatelor finale: termen limită – 25 noiembrie 2021, potrivit prevederilor Art. 8 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 59-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia;
– Întâlnire cu reprezentanţii echipelor finaliste: 29 noiembrie 2021.

ETAPA a II-a
– Depunerea documentaţiilor: termen limită – 10 ianuarie 2022, ora 16:30;
– Jurizarea: 11-12 ianuarie 2022;
– Anunţarea rezultatelor ETAPEI II: 13 ianuarie 2022;
– Depunerea contestaţiilor: termen limită – 14-17 ianuarie 2022, ora 16:30, sau în format electronic, până la ora 23:59 a ultimei zile în care se pot depune contestaţii potrivit prevederilor Art. 8 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 59-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia;
– Soluţionarea contestaţiilor: termen limită – 21 ianuarie 2022, conform sau în format electronic, până la ora 23:59 a ultimei zile în care se pot depune contestaţii potrivit prevederilor Art. 8 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 59-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia;
– Anunţarea publică a proiectului câştigător: 24 ianuarie 2022.

Informaţii suplimentare la:
bienala.venetia@cultura.ro

Documentele necesare înscrierii la concurs sunt disponibile aici: http://www.mae.ro/node/56524.