27 octombrie 2021

Concurs pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României

Distribuie pe rețelele tale sociale:

La data de 23 martie 2021 Ministerul Afacerilor Externe a lansat concursul pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României, conform anunţului publicat pe site-ul instituţiei (https://www.mae.ro/node/55175). Cu acel prilej, au fost scoase la concurs 120 de posturi pentru funcţii diplomatice şi consulare. Până la acest moment concursul a ajuns în etapa desfăşurării testului-grilă (27 mai) şi anunţării rezultatelor acestuia (4 iunie).

În Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României este menţionată cerinţa de cunoaştere a două sau mai multe limbi străine, din care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză. În acest sens, MAE menţionează că în Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, este prevăzută cerinţa minimă obligatorie de a cunoaşte cel puţin o limbă străină, prevăzută în art. 17 alineat 1 lit. e), iar, astfel, cerinţa din Regulament implementează/transpune textul prevăzut de Statut.

De altfel, necesitatea cunoaşterii a două sau mai multe limbi străine, dintre care una să fie limba engleză sau limba franceză, reprezintă un criteriu de selecţie ce a fost aplicat de către Ministerul Afacerilor Externe încă din anul 2003 pentru concursurile de admitere în Corpul diplomatic şi consular al României, prin Regulamentele de concurs specifice, şi se raportează la nevoile instituţionale specifice ale MAE.

Această condiţie este fundamentată pe necesitatea deţinerii de către persoanele ce urmează să exercite profesia de diplomat a unor competenţe de comunicare fluentă în mai multe limbi străine, dintre care, obligatoriu, cel puţin una dintre principalele limbi de lucru folosite în cadrul UE şi NATO şi al altor foruri internaţionale şi vorbite în cele mai multe domenii de activitate din lume. Fără cunoaşterea avansată a două sau mai multe limbi străine, dintre care una să fie engleza sau franceza, este foarte dificil ca un diplomat să îşi poată desfăşura în mod eficient şi profesionist activităţile curente, atât în Centrala MAE, cât şi în Serviciul Exterior. Acest criteriu de selecţie este folosit de majoritatea serviciilor diplomatice la nivel global.

În ceea ce priveşte dosarul nr. 371/33/2021 al Curţii de Apel Cluj, secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, Ministerul Afacerilor Externe a fost chemat în judecată de o persoană care a invocat lipsa de legalitate a condiţionărilor privind cunoaşterea a două sau mai multe limbi străine, din care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză, şi, în consecinţă, a solicitat suspendarea procedurilor de concurs aflate în derulare.

La data de 7 iunie 2021, instanţa a pronunţat o hotărâre în acest dosar, în urma căreia este necesar să fie luate, până la pronunţarea instanţei de fond, măsuri pentru suspendarea procedurilor de concurs de admitere în Corpul diplomatic şi consular al României, care a fost anunţat la 23 martie 2021. Hotărârea nu este definitivă, urmând a fi atacată de către MAE cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, conform legii.