Publicat: 24 Iunie, 2016 - 13:01
Share

Pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Centrului Educativ Tîrgu Ocna, Administrația Națională a Penitenciarelor scoate la concurs un număr de 2 de posturi vacante de ofițer:

— 1 post de ofițer — secretariat;

— 1 post de ofițer — sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului:

La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condițiile generale, precum și condițiile specifice postului, conform anunțului publicat pe site-ul oficial al Administrației Naționale a Penitenciare — secțiunea Carieră — Concursuri din sursă externă (link-ul https://anp.gov.ro/concursuri-din-sursa-externa).

Concursul se desfășoară în mai multe etape:

— Etapă preliminară — Testare psihologică pentru toți candidații;

— Susținerea probelor de concurs sunt:

a) interviul psihoprofesional;

b) proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului;

c) proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor teoretice;

Candidații se pot înscrie, zilnic între orele 8.00 — 15.00, la sediul Centrului Educativ Tîrgu Ocna, str. Tisești nr. 137, jud. Bacău.

Termenul limită de depunere a dosarului complet: 11 iulie 2016, ora 15.00.

Pentru informații suplimentare, desemnăm ca persoană de contact pe d-na Daniela Stefania Munteanu, purtător de cuvânt Centru Educativ Tîrgu Ocna, telefon 0234-344149, int.207, fax 0234—341200, e-mail: [email protected]