Publicat: 25 August, 2015 - 13:21
Share

În şedinţa din data de 24 august 2015, prin Hotărîrea nr. 789, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea la București  – în perioada 25 august - 25 noiembrie 2015 - a concursului pentru ocuparea unui număr de 22 de posturi vacante de magistrat - asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

         Concursul este organizat de Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii în condiţiile art.66 alin 2 şi 3 şi ale art. 67 alin.4 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin 2 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, probat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007 modificată şi completată.

Cele 22 de posturi de magistrat - asistent vacante sunt repartizate astfel: 5 posturi la Secţia I civilă, 3 posturi la Secţia a II-a civilă, 7 posturi, cu specializare în materia penală, în cadrul Secţiilor Unite - Complete pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi Completele de 5 judecători, 1 post la Secţia penală și 6 posturi la Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

      La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 14 alin 2 lit. a - e şi art. 67 alin.4 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu o vechime de cel puţin 5 ani în funcţiile prevăzute de lege, la data expirării perioadei de depunere a cererilor de înscriere. 

       Înscrierea candidaților la concurs se face la Consiliul Superior al Magistraturii – Direcția resurse umane și organizare, cu sediul în București, Calea Plevnei nr.141 B, sector 6, până la data de         15 septembrie 2015 inclusiv, taxa de înscriere fiind în cuantum de 450 lei.

       Examinarea candidaților se face prin susţinerea unui test – grilă de verificare a cunoștințelor teoretice şi a unei probe scrise practice.