4 octombrie 2022

Concursul flash-mob organizat în cadrul proiectului „Şcoala pentru toţi copiii!”-II

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Trei şcoli din judeţele Prahova, Suceava şi Botoşani au fost declarate câştigătoarele concursului flash-mob organizat în cadrul proiectului „Şcoala pentru toţi copiii!”-II

În cadrul proiectului „Şcoala pentru toţi copiii!”-II, implementat de Centrul de Advocacy şi Drepturile Omului – CADO în parteneriat cu Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară – ACDC, s-a desfăşurat o Campanie de informare şi educare privind segregarea şcolară şi drepturile copilului.

Scopul campaniei a fost creşterea gradului de conştientizare a actorilor decizionali în asigurarea educaţiei incluzive, a părinţilor şi victimelor segregării, precum şi a publicului larg privind impactul segregării la nivel personal, educaţional şi asupra societăţii şi importanţa dreptului egal la educaţie de calitate, în următoarele judeţe: Botoşani, Braşov, Constanţa, Cluj, Iaşi, Ialomiţa, Maramureş, Mureş, Prahova şi Suceava şi municipiul Bucureşti.

Campania a fost lansată, de către Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară – ACDC în luna august 2021, s-a numit „Şi la Şcoală Suntem Toţi la Fel!” şi a constat în organizarea de sesiuni de informare cu cadrele didactice (300 participanţi) din cele 11 judeţe, prioritatea fiind cadrele didactice din şcolile care prezintă semne de segregare, organizarea de sesiuni pentru informarea părinţilor şi membrilor comunităţilor (1200 participanţi) unde au fost identificate cazuri de segregare.

În cadrul campaniei, ziua de 04.04.2022 a fost dedicată organizării de flash mob-uri cu participarea a peste 2.400 de elevi din şcolile identificate ca fiind segregate. Fiecare şcoală şi-a regizat propriul film de prezentare: fondul muzical a fost selectat de către elevii-participanţi, iar locaţia a fost aleasă de către cadrele didactice-coordonatori de eveniment de comun acord cu elevii.
Campania a culminat cu realizarea unui film de scurt metraj privind segregarea şcolară prin includerea unor testimoniale ale elevilor din şcolile segregate. Materialele video realizate de cele 33 de unităţi de învăţământ din cele 11 judeţe au făcut parte dintr-o competiţie şi pot fi vizionate pe pagina de facebook a proiectului: https://www.facebook.com/haicunoiscoalapentrutoticopiii.

În urma selecţiei realizate de un juriu, care a evaluat numărul de like-uri primite, creativitatea şi mesajul fashmob-urilor, au fost declarate câştigătoare trei şcoli din judeţele Prahova, Suceava şi Botoşani:

Locul I – Şcoala Gimnazială Mâneciu Pământeni din judeţul Prahova – cu 100 de puncte

Locul II – Şcoala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia din judeţul Suceava – cu 85 puncte

Locul III – Şcoala Gimnazială nr. 1. Suliţa din judeţul Botoşani – cu 75 puncte.

Alături de cele 33 de şcoli implicate în cadrul acestui proiect, colaboratori au fost şi Inspectoratele Şcolare Judeţene, autorităţi locale, judeţene şi naţionale responsabile cu asigurarea educaţiei incluzive şi aplicarea legislaţiei privind non-discriminarea în mediul educaţional. ONG-uri locale şi naţionale active în combaterea discriminării rasiale, apărarea drepturilor omului; reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale (UNICEF, Banca Mondială etc) şi ambasadele, dar şi reprezentanţi mass-media.

Pentru mai multe informaţii legate de campania de conştientizare din cadrul proiectului „Şcoala pentru toţi copiii!”-II, ne puteţi contacta la adresa de e-mail: campanie.sptc@gmail.com sau la numărul de telefon 0770367769, Coordonator campanie – Ionuţ Ruşti.

„Şcoala pentru toţi copiii!”-II este un proiect derulat de Centrul de Advocacy şi Drepturile Omului (CADO) în parteneriat cu Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară (ACDC), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătăţire a practicilor instituţionale în aplicarea legislaţiei de prevenire şi combatere a segregării şi discriminării rasiale datorită acţiunilor de watchdog, monitorizare şi advocacy a ONG-urilor capacitate pentru a identifica şi raporta discriminarea elevilor romi în educaţie sub forma segregării.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanţat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparităţile economice şi sociale şi a consolida relaţiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare şi statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorţiul compus din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Fundaţia PACT şi Frivillighet Norge, care acţionează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societăţii civile şi a cetăţeniei active şi creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile.

Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmăreşte dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii şi capacităţii sectorului societăţii civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetăţeniei active şi a drepturilor omului şi consolidând în acelaşi timp relaţiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Pentru mai multe informaţii despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesaţi www.activecitizensfund.ro.

Pentru mai multe informaţii despre Granturile SEE şi Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro.”