Publicat: 25 Iunie, 2019 - 16:10

Asociația Culturală Amphion din Târgu Mureş, în parteneriat cu Formprof Servicii SRL și Unic Sports SRL, anunță că, în intervalul 22 mai – 5 iunie 2019, au avut loc Concursurile pe meserii organizate în cadrul proiectului Program integrat de stagii de practică”, ID POCU/90/6.13/6.14/108985, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și implementat în Regiunea Centru, Tîrgu-Mureș, judeţul Mureş.

Concursurile pe meserii au ca obiectiv promovarea ideii de competiție și performanță la disciplinele cu competențe practice prevăzute în curriculumul școlar și se adresează elevilor care desfășoară stagii de practică, elevii care au aptitudini, înclinații și interese deosebite pentru calificările în care sunt pregătiți. Concursul pe meserii promovează excelența profesională și valorile etice, precum și fair-play-ul competițional.

Concursurile pe meserii s-au desfășurat pentru fiecare dintre specializările cuprinse în proiect, sub coordonarea doamnei Liliana Baciu, director executiv al Asociației Culturale Amphion și coordonator al stagiilor de practică pentru elevi în cadrul proiectului Program integrat de stagii de practică”, în colaborare cu instituțiile de învățământ de la care provin elevii din grupul țintă al proiectului. Astfel, cu sprijinul Colegiului Economic „Transilvania”, s-a organizat câte un concurs distinct pentru specializările: Tehnician în activități economice, Tehnician în activități de comerț, Tehnician în turism, Tehnician în administrație și Bucătar - Ospătar (chelner) - vânzător în unități de alimentare. La Liceul Tehnologic „Traian Vuia”, au avut loc concursuri pe meserii pentru specializările Tehnician electrician electronist auto, Mecanic auto și Coafor stilist.

La cele 8 concursuri organizate au participat un total de 58 de elevi, care au fost evaluați individual, prin punctaje de la 0 la 100, pentru fiecare probă de concurs, în baza baremelor de corectare și punctare stabilite pentru fiecare specializare, de câte o comisie de jurizare formată din cadre didactice și reprezentanți ai Asociației Culturale Amphion.

Pentru fiecare specializare, s-au acordat câte trei premii, fiecare în valoare a câte 4.000 lei, urmând ca elevii câștigători care au obținut punctaje egale să împartă în mod egal aceste stimulante financiare. Lista elevilor câștigători poate fi vizionată pe pagina de Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/practica.amphion/.

Toți elevii premiați la concursul pe meserii vor putea beneficia și de un program de mentorat, prin care Asociația Culturală Amphion le oferă 40 de ore de îndrumare calificată, pentru clarificarea, stabilirea și atingerea obiectivelor profesionale proprii, precum și de sfaturi și sugestii concrete, personalizate, născute din experiența practică a mentorului în domeniul de activitate pentru care se pregătește elevul novice. Mentorii vor va ajuta elevii premiați să identifice un job corespunzător și să aplice pentru acesta, să găsească ideea de afacere care li se potrivește cel mai bine și / sau să aleagă o rută optimă de continuare a studiilor / cursurilor de formare-calificare.

Posibilitatea de a petrece 40 de ore în compania unui profesionist realizat, de a beneficia de ghidajul și povețele acestuia, și chiar posibilitatea de a observa în mod direct modul în care mentorul procedează în realizarea sarcinilor sale profesionale, constituie o experiență deosebit de valoroasă pentru un tânăr aspirant, de natură să îi confere un avantaj real pe o piață a muncii competitivă și adesea dură cu cei mai puțin experimentați. Nu în ultimul rând, mentorul însuși poate să ofere un loc de muncă viitorului absolvent care a beneficiat prin proiect de programul de mentorat, acesta din urmă având ocazia de a-și demonstra abilitățile tehnice-profesionale, dar și calitățile personale – interes pentru auto-perfecționare, seriozitate, disciplină etc.

Ca o concluzie a organizării concursurilor pe meserii în cadrul proiectului Program integrat de stagii de practică”, ediția 2019, ne exprimăm convingerea că asemenea evenimente reprezintă repere ale unei educații autentice, bazate pe pregătire practică și cunoștințe aplicative, pe competențe și abilități imediat utilizabile pe piața muncii, mai curând decât pe teoretizare excesivă și informații fără aplicabilitate practică. Succes în viața profesională și felicitări tuturor tinerilor participanți, care au dovedit o dată în plus că și-au însușit nu numai fundamentele teoretice ale meseriei pe care și-au ales-o, dar și iscusința practică de care au nevoie pentru o carieră de succes.

Proiectul se implementează pe durata a 24 de luni, în perioada 18.07.2018–17.07.2020, şi beneficiază de finanțare în valoare totală eligibilă de 2.205.235,60 lei, din care cofinanțare UE 1.837.812,27 lei.

Tag-uri Institutii: 

Tag-uri Geo: