Publicat: 10 August, 2015 - 14:18
Share

Producătorii agricoli, crescătorii de bovine, ovine și caprine, își pot valorifica laptele crud sau produsele din lapte (caș, telemea, urdă, brânză) numai în spații autorizate sanitar veterinar, cu respectarea prevederilor prevăzute în Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 111 din 2008, Legislația în vigoare sprijină crescătorii de animale care doresc să valorifice producția primară, sau produsele obținute prin procesarea producției primare, însă cu obligația să solicite D.S.V.S.A. județeană, document de înregistrare pentru vânzare directă sau document de vânzare cu amănuntul, document care stabilește: codul producătorului, produsele care se valorifică, cantitatea, locul de comercializare și aria de distribuție.

Această înregistrare este necesară pentru a se putea monitoriza și controla respectarea normelor și regulilor de igienă, trasabilitatea și siguranța alimentelor, de către toți crescătorii de animale din județul respectiv care produc, procesează, depozitează și comercializează lapte și produse din lapte, în scopul protejării sănătății publice.

În condițiile în care crescătorii de animale din sunt înregistrați la D.S.V.S.A. județeană, pentru vânzare cu amănuntul, aceștia pot să comercializeze produsele din lapte la consumatorul final, la alte unității autorizate, în piețe agroalimentare de pe întreg teritoriul României, precum și cu ocazia expoziților, târgurilor sau alte manifestări organizate de diferite autorități sau organizații profesionale în cadrul legal.

Pentru ca produsele lactate care se comercializează să nu pună în pericol sănătatea consumatorilor, producătorii individuali au următoarele obligații:

Laptele, materie primă, fie obținut de la animale sănătoase, în condițiile respectării normelor de igienă.

Producătorul să dețină:

document de înregistrare sanitară veterinară pentru vânzare directă și sau vânzare cu amănuntul, eliberat de D.S.V.S.A județeană,

atestatul de producător și carnetul de comercializare a produselor agricole eliberat de primăria din localitate vizat de asociația profesională și/ sau de medicul veterinar oficial, zonal,

fișa de sănătate a animalelor vizat de medicul veterinar, carnet de sănătate a producătorului cu viza medicului uman.

Să respecte condițiile de igienă privind transportul, depozitarea și comercializarea acestor produse,

Produsele să nu fie contaminate cu diferite impurități, să nu fie transportate sau prezentate în ambalaje murdare, ori improprii pentru produsele respective;

Produsele să nu fie falsificate sau să prezinte modificări anormale ale aspectului/ culorii, mirosului, gustului ori consistenței,

Comercializarea produselor din lapte numai în spații care asigură protecția produselor de contaminare (praf, raze solare, insecte) asigurarea spațiilor frigorifice și care sunt autorizate sanitar veterinar.

Să ofere consumatorului date privind identitatea producătorului, sortimentul de produs, data obținerii, valabilitatea, înscrise pe o etichetă atașată pe ambalaj, cutia de plastic sau puțină pentru brânzeturi.

Populația trebuie să se protejeze prin:

Achiziționarea de lapte și produse lactate, numai din spații sau unități înregistrate sanitar veterinar, evitând comerțul' stradal'

Verificarea cu atenție a instrucțiunilor de pe etichetele produselor alimentare, cu respectarea informaților despre producător, a modului de păstrarea, preparare corectă și valabilitatea lor;

Folosirea de ambalaje specifice pentru sortimentul de produs cumpărat, evitând orice posibilitate de contaminare a acestuia;

Păstrarea alimentelor în frigider la temperaturi mai mici sau egale de 4 grade Celsius;

Asigurarea condițiilor de protecție a produselor față de insecte sau rozătoare;

Să apeleze la numărul de telefon al D.S.V.S.A.din județul de origine pentru a sesiza nereguli în domeniul igienei și a siguranței alimentelor;

Dr. Pențea Ioan — Secretar Executiv al Colegiului Medicilor Veterinari din Județul Sibiu