Publicat: 16 Iulie, 2017 - 11:11

Având în vedere că in aceasta perioada mulți copii călătoresc în afara granițelor țării, Poliția de Frontieră Română reamintește condițiile privind călătoria cetățenilor români minori în străinătate. În cursul anului trecut, polițiștii de frontieră au fost nevoiți sa întrerupă călătoria a peste 5.360 de cetățeni români minori ca urmare a faptului că părinții/însoțitorii nu dețineau documentele necesare pentru a călători în afara țării împreună cu minorul în condiții legale.

Conform Legii 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cetățenii români minori pot ieși din țară în aceleași condiții ca și persoanele adulte, în baza unui document de călătorie valabil — pașaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) — numai dacă sunt însoțiți de o persoană fizică majoră și cu acordul părinților.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, polițiștii de frontieră vor permite ieșirea din țară a cetățenilor români minori numai dacă sunt însoțiți de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri:

? în situația în care călătoresc în străinătate însoțiți de ambii părinți;

? în situația în care călătoresc împreună cu unul dintre părinți, numai dacă părintele însoțitor prezintă o declarație a celuilalt părinte sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;

În cazul părinților divorțați, chiar dacă părintele însoțitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă însă cei doi părinți exercită în comun autoritatea părintească, acesta trebuie să prezinte acordul autentificat al celuilalt părinte cu privire la ieșirea din țară.

? în situația în care sunt însoțiți de o altă persoană fizică majoră numai dacă persoana însoțitoare prezintă o declarație:

— a ambilor părinți,

— a părintelui căruia minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă,

— a părintelui supraviețuitor ori a reprezentantului său legal.

Însoțitorii minorilor, alții decât părinții, trebuie să prezinte la controlul de frontieră și extrasul de cazier judiciar.

Poate avea calitatea de însoțitor și o persoană anume desemnată din cadrul unei societăți comerciale autorizate, în condițiile legii, să desfășoare activități de transport internațional de persoane.

Acordul părintelui/părinților/reprezentantului legal pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către un minor este materializat într-o declarație notarială care are forma și conținutul stabilite de lege, modelele fiind postate pe site-ul instituției www.politiadefrontiera.ro.

În urma modificărilor și completărilor la Legea 248/2005, începând cu data de 06.10.2016, valabilitatea declarației date de către părinte/părinți/reprezentantul legal pentru ieșirea din România a unui cetățean român minor poate fi de maximum 3 ani, iar din conținutul ei se elimină obligativitatea menționării scopului deplasării și a rutei.

De asemenea, în cazul minorilor, cetățeni români cu domiciliul/reședința în străinătate, care se deplasează însoțiți în statul în care au domiciliul/reședința, nu mai este necesară prezentarea declarației părinților/tutorilor la ieșirea din România.

În cursul anului trecut, polițiștii de frontieră au întrerupt călătoria a peste 5.360 de cetățeni români minori ca urmare a faptului că părinții/însoțitorii nu deținea documentele necesare pentru a călători împreună cu minorul în condiții legale.

Astfel, din cazuistica înregistrată, s-a constat că celor mai mulți cetățeni români minori nu li s-a permis ieșirea din țară din următoarele motive:

? nu posedau documente de călătorie valabile;

? părintele însoțitor nu avea acordul celuilalt părinte prin procura notarială;

? însoțitorii minorilor, alții decât părinții, nu au prezentat cazierul judiciar.

Informații privind călătoria în străinătate sunt disponibile pe site-ul www.politiadefrontiera.ro.