Publicat: 22 Noiembrie, 2018 - 12:57

Cea de-a patra Conferință Europeană de Reducere a Riscurilor are loc în perioada 21-23 noiembrie în Bucureşti, evenimentul fiind destinat profesioniștilor care lucrează în domeniul reducerii riscurilor asociate consumului de droguri, în servicii de asistenţă specializată, în cercetare, în domeniul prevenirii consumului de droguri, al sănătăţii şi ordinii publice, al elaborării de politici în domeniu, şi, deopotrivă, persoanelor cu istoric de consum de droguri și organizațiilor comunitare.
Conferințele de reducere a riscurilor au o istorie îndelungată în Europa, iar în anul 2018 evenimentul este susţinut financiar de Correlation – European Harm Reduction Network şi European Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction  (HA-REACT), organizatori care primesc sprijin financiar din partea Programului de Sănătate al Comisiei Europene. Suportul organizatoric suplimentar este oferit de Infodrog (Elveția) și de partenerii români, organizaţiile neguvernamentale Carusel şi ARAS. 
Instituţiile publice din România care s-au alăturat susţinerii acestui eveniment sunt: Agenţia Naţională Antidrog (ANA), Comitetul pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale din cadrul Parlamentului României, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. 
Uniunea Europeană acordă o atenţie deosebită societăţii civile, aceasta fiind un segment foarte activ în prevenirea consumului de droguri, asistenţa specializată şi serviciile de reducere a riscurilor asociate, dar şi în monitorizarea implementării măsurilor specifice, fiind un barometru pentru autorităţi în elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul drogurilor. 
Agenţia Naţională Antidrog este pe o bază comună în parteneriatul cu organizaţiile neguvernamentale, în special în aspectele legate de respectarea drepturilor omului, creşterea accesului şi disponibilităţii serviciilor medicale, sociale şi juridice pentru oameni şi comunităţi.
De asemenea, Agenția este implicată în limitarea incidenţei problemelor de sănătate legate de consumul de droguri (HIV, HVC, HVB, TB) şi în reducerea numărului de decese asociate consumului de droguri.
Pentru a sprijini realizarea acestor obiective, ANA apreciază implicarea societăţii civile în elaborarea propunerilor şi politicilor legislative în domeniul drogurilor, în special în domeniul reducerii cererii de droguri. În România, societatea civilă este un partener de încredere pentru instituţiile publice, atât în implementarea a măsurilor de prevenire cât şi a intervenţiilor de asistenţă specializată.
Ca exemple concrete de bune practici, ANA a dezvoltat, din anul 2013, Grupul de lucru intersectorial de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri (GIRRAD), care adună profesionişti din sectorul public, ONG-uri şi părţi interesate; acest grup se reuneşte periodic şi abordează problemele şi situaţiile specifice întâlnite în cadrul implementării politicilor de reducere a cererii de droguri (în special privind disponibilitatea tratamentului, reducerea riscurilor şi intervenţiile în domeniul respectării drepturilor omului). Suntem implicaţi în susținerea programelor de reducere a riscurilor implementate de ONG-uri (cu materiale sanitare, inclusiv seringi). Anul trecut, activitățile comune au ajuns la 832 de beneficiari, iar în prezent Agenția este în curs de a achiziţiona 766000 de seringi, pentru a susţine serviciile de reducere a riscurilor furnizate.
Agenţia Naţională Antidrog este implicată, de asemenea, în asigurarea tratamentului cu metadonă (având dezvoltate patru programe în București, dintre care unul în centrele de reţinere ale poliției), în momentul de faţă fiind incluşi peste 200 beneficiari. Instituţia noastră facilitează intervențiile de asistenţă pentru persoanele consumatoare de droguri, ca alternativă la sistemul privativ de libertate. De asemenea, până în 2020, la nivelul Agenției se derulează un proces de acordare de fonduri societății civile, planificate în special pentru serviciile și intervențiile de reducere a riscurilor, pentru a sprijini oamenii pe calea unei vieți mai bune și a incluziunii sociale.
Totodată, instituţia noastră îşi propune să identifice soluții la problemele reale generate de fenomenul drogurilor, societatea civilă fiind un partener de neînlocuit în elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor în domeniu, iar dialogurile generate de cea de-a patra Conferința Europeană de Reducere a Riscurilor oferă premise valoroase pentru demersurile viitoare, în special în aspectele legate de respectarea drepturilor omului, creşterea accesului şi disponibilităţii serviciilor medicale, sociale şi juridice pentru oameni şi comunităţi.
Reducerea riscurilor este o parte recunoscută a politicii în domeniul drogurilor în aproape toate țările Europei, a căror eficienţă în a proteja persoanele de riscurile şi consecinţele negative asociate consumului de droguri este susţinută prin multe evidenţe ştiinţifice. Reducerea riscurilor, într-un sens mai larg, se aplică într-o manieră holistică, luând în considerare bunăstarea individului, aspectele sociale și de sănătate ale politicilor în domeniul drogurilor, cum ar fi incriminarea și stigmatizarea - pe de o parte și incluziunea socială - pe de altă parte.
Conferința va prezenta cele mai recente rezultate ale cercetării privind reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, practicile inovatoare și modelele de urmat şi va aduce în cadrul dezbaterilor  politicile în domeniul drogurilor, inclusiv necesitatea de a dezvolta serviciile de reducere a riscurilor. Nu în ultimul rând, conferința oferă o platformă adecvată pentru crearea de legături între evoluțiile naționale și europene în domeniul politicilor privind drogurile și reducerea riscurilor asociate.