Publicat: 27 Iulie, 2018 - 13:45
Share

Vineri, 27 iulie 2018, directorul A.N. „Apele Române”, Victor Sandu  l-a însoțit pe ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, într-o vizită de lucru în județul Alba. În acest context, la sediul primăriei Câmpeni are loc o întâlnire, unde participă alături de persoanele menționate și directorul Administrației Bazinale de Apă Mureș, Cristian Bratanovici, primarul orașului Câmpeni, Andreș Ioan - Călin, parlamentari, precum și autorități locale. 
       
În cadrul reuniunii se va prezenta o analiză a lucrărilor de investiții realizate în anul 2018, precum și măsurile luate în cazul inundațiilor din perioada iunie - iulie, județul Alba.
Beneficiarul investițiilor este A.N. „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Mureș.
LUCRĂRI ÎN CURS DE EXECUȚIE
1. Regularizare râu Pian aval localitatea Strungari
2. Amenajarea râului Arieş pentru apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Câmpeni, Baia de Arieş, Lunca Arieşului şi aval acumularea Mihoieşti , județul Alba

B. LUCRĂRI PROMOVATE CU STUDII ȘI PROIECTE
1. Regularizare pârâu Galda în Galda de Jos, județul Alba
2. Regularizare pârâu Abrud la Abrud, județul Alba

C. LUCRĂRI PROMOVATE PRIN POIM 2014-2020
1. Mărirea gradului de protecție împotriva inundațiilor în B.H. Mureș prin ridicarea clasei de importanță a infrastructurii existente de apărare
2. Amenajare complexă a râului Mureș – tronson aval Ocna Mureș și afluenți în vederea apărării împotriva inundațiilor a localităților riverane

D. LUCRĂRI FINALIZATE ȘI RECEPȚIONATE
1. Îndiguire și apărare de mal drept râu Mureș la Beldiu, oraș Teiuș, județul Alba
2. Acumulare Mihoieşti pentru apărare împotriva inundaţiilor şi alte folosinţe, județul Alba
3. Regularizare râu Cugir amonte și aval de localitatea Vinerea, județul Alba

De asemenea, se vor face vizite atât la amplasamentul obiectivului de investiții “Acumularea Mihoiești pentru apărare împotriva inundațiilor și alte folosințe, județul Alba”, obiectiv la care după 22 de ani, lucrările de punere în siguranță ale barajului s-au finalizat, redând zonei farmecul si utilitatea acestei frumoase acumulări de apă, cât și în zonele calamitate, în perioada iunie - iulie 2018, în localitățile Cricău, Țelna și Bucerdea, investiții pentru care  se vor solicita fonduri prin Hotărâre de Guvern. 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: