Publicat: 3 Februarie, 2017 - 17:00

În data de 1 februarie 2017, la Academia Oamenilor de Știință din România, a avut loc Conferința 'Ctitorii jurnalismului francez', susținută de Victor Botez, doctor în Filozofie, Membru de Onoare al AOSR, Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

Conferința s-a desfășurat în Sala 'Drepturile Omului' a instituției și s-a bucurat de participarea unui public format din membri ai lumii academice, cadre universitare, cercetători științifici, studenți.

Conferința a avut drept punct de plecare lucrarea Ils ont fait la presse. L'histoire des journaux en France en 40 portraits (Vuibert, 2010), realizată de Yves Agnes și Patrick Eveno. În prima parte a prelegerii, conferențiarul a exprimat o serie de considerații asupra rolului și importanței presei în societate — presa, 'a patra putere în stat', instituție a libertății și democrației—, cu trimiteri documentate la începuturile presei românești (Ion Heliade-Rădulescu, Mihail Kogălniceanu).

Vorbitorul a dezvoltat, în continuare, o imagine de ansamblu a istoriei presei franceze, de la origini până azi, de-a lungul a aproape patru secole de evoluție.

În acest cadru, și-a focalizat demersul analitic pe figurile emblematice ale jurnalismului francez, cu un rol major în nașterea și dezvoltarea acestuia: Théophraste Renaudot (1586-1633), fondatorul primului ziar francez, Gazette (30 mai 1631); Honoré Gabriel Rigueti, conte de Mirabeau (1749-1791), ziarist, orator, revoluționar, înmormântat la Panthéon (Paris), președinte al Adunării Constituante a Franței (1791); Charles-Louis Havas (1783-1858), creatorul primei agenții de presă din lume; Émile Zola (1840-1902), scriitor și jurnalist (Le Figaro ș.a.), celebru pentru ciclul de articole 'J'Accuse', prin care a salvat de la moarte pe căpitanul Alfred Dreyfus; Georges Clemenceau (1841-1929), fondator de ziare, prim-ministru al Franței (1917); Jean Jaures (1859-1914), fondatorul ziarului L'Humanité (1904); Caroline Rémy (Séverine) (1855-1929), creatoarea ziarului Cri du Peuple, Marguerite Durand (1864-1936), inițiatoarea ziarului La Fronde (1897); Georges Bourdon (1868-1938), organizatorul profesiei de jurnalist și al Federației Internaționale a Ziariștilor; Hubert Beuve-Méry (1902-1989), fondatorul ziarului Le Monde (1944); Albert Camus (1913-1960), ziarul Combat, premiul Nobel pentru literatură (1957); Cino del Duca (1899-1967), 'presa de inimă', ziarul Nous Deux (1947); Jean-Jacques Servan-Schreiber (1924-2006), ziarul L'Express (1953). Prin conferința desfășurată la AOSR, eveniment de ținută academică, Dr. Victor Botez a realizat un excurs științific și cultural în universul jurnalismului francez, o lecție de istorie a presei, utilă în lumea de azi, în care și a patra putere în stat are nevoie de o continuă profesionalizare, de repere și modele prestigioase.

Conferința 'Ctitorii jurnalismului francez' deschide seria de Conferințe organizate de Secția Filosofie, Psihologie, Teologie, Jurnalism a Academiei Oamenilor de Știință din România în 2017. Conform președintelui Secției, prof. univ. dr. Angela Botez, amfitrion al manifestării, următoarele conferințe vor avea drept teme: Raportul dintre Securitate și Terorism în lumea actuală, Nașterea și dezvoltarea jurnalismului în Marea Britanie, Mass-media în Statele Unite ale Americii, Jurnalismul și jurnaliștii în slujba Marii Uniri etc. Seria de Conferințe anunță, încă de la prima manifestare, un eveniment științific și cultural important al lumii academice românești.