30 iunie 2022

Conferinţa de lansare a proiectului „Acces spre succes”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Fundaţia Europeană pentru Consultanţă, Implementare şi Dezvoltare (FECID), în calitate de beneficiar, a organizat Conferinţa online de lansare a proiectului „Acces spre succes”, PN2058, în perioada 19.01.2022 – 20.01.2022, cu prezenţa unui număr de peste 70 de participanţi.

Instituţiile partenere implicate în acest proiect sunt: Fundaţia Europeană pentru Consultanţă, Implementare şi Dezvoltare (FECID), România; Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, România; Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, România; University of South-Eastern, Norvegia; Innovius As, Norvegia.

Proiectul „Acces spre succes” îşi propune să aducă o contribuţie activă la creşterea gradului de coeziune economică şi socială la nivel local şi naţional prin îmbunătăţirea competenţelor formale şi non-formale ale copiilor din ciclul gimnazial, creşterea gradului de promovabilitate a acestora în licee şi prin dezvoltarea abilităţilor, cunoştinţelor şi competenţelor necesare profesionale pentru locuri de muncă cu un grad de calificare mai ridicat.

Prin proiectul „Acces spre succes”, 980 de copii cu vârste cuprinse între 10 şi 16 ani, în situaţii de risc de abandon şcolar, din 12 şcoli din judeţele Sibiu şi Mureş, în majoritate din mediul rural, vor beneficia de activităţi educaţionale, non-formale şi de integrare socială în vederea prevenirii abandonului şcolar şi/sau părăsirii timpurii a şcolii.

În cadrul conferinţei de lansare a proiectului, prezentările au inclus următoarele tematici de interes pentru participanţi: prezentarea proiectului şi activităţilor, prezentarea metodologiei de selectare şi monitorizare a copiilor în situaţii de risc, schimb de experienţă în identificarea şi monitorizarea copiilor în situaţii de risc, stimularea creativităţii şi implicării copiilor prin evenimente de tip hackathon în proiectul „Acces spre Succes”, prezentarea planului de formare profesori în cadrul proiectului „Acces spre Succes”.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 30 de luni, între 01.09.2021 şi 28.02.2024 în localităţile Agnita, Alma, Axente Sever, Marpod, Cârţişoara, Cristian, Răşinari (jud. Sibiu) şi Albeşti, Saschiz, Târnăveni, Sîncraiu de Mureş (jud. Mureş).

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.448.247 euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului vizează creşterea participării şcolare cu cel puţin 10% a unui număr de 400 de copii din grupul ţintă primar şi creşterea ratei de tranziţie în învăţământul şcolar superior (clasa a-IX-a) cu 1,5% pe perioada implementării proiectului.

Daniela Preda – Manager proiect
Fundaţia Europeană pentru Consultanţă, Implementare şi Dezvoltare