Publicat: 8 Noiembrie, 2013 - 09:26

Ministerul Afacerilor Externe organizează vineri, de la ora 11.00, la sediul MAE, conferinţa de lansare a proiectului E-VIZA – portal electronic pentru facilitarea procesului de obţinere a vizelor.Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 - AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, COD SIMS 32563.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este 16.690.750,84 de lei, din care:
14.187.138,21 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
 2.503.612,63 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului;
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea sistemului de procesare a cererilor de viză pentru România prin crearea unui nou serviciu electronic deschis publicului aplicant.
Scopul proiectului constă în implementarea unei componente de Portal care să faciliteze procedurile de pre-aplicare şi post-aplicare ale doritorilor de viză pentru România. Implementarea acestui sistem va permite doritorilor, via internet, întocmirea dosarului de aplicare în vederea obţinerii vizei pentru România.
Grupul ţintă al proiectului este format din utilizatorii aplicanţi, precum şi angajaţi ai serviciilor consulare române din întreaga lume.
Principalele activităţi ale proiectului sunt:
Implementarea Portalului e-Viza, extern şi intern, de pre-aplicare, respectiv post-aplicare, cu toate componentele acestuia;
Implementarea componentelor software de suport necesare bunei funcţionări a Portalului Aplicare e-VIZA;
Infrastructura hardware pentru locaţiile centrale şi pentru locaţiile serviciilor consulare române;
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 7 luni, locaţia de desfăşurare fiind sediul din Bucureşti al MAE şi locaţiile serviciilor consulare române din întreaga lume.
Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:
Portal intern şi extern de pre-aplicare şi post-aplicare în vederea obţinerii vizei pentru România;
O infrastructură software de componente de suport care va permite operarea celor două Portale rapid şi securizat în reţea într-un mediu cu mulţi utilizatori concurenţi;
Infrastructura hardware completă pentru locaţiile centrale;
Echipamente de infrastructură hardware pentru posturile consulare.
La eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor publice din administraţia publică centrală, ai Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, ai mass-media şi ai grupului ţintă al proiectului. Evenimentul va avea loc la sediul Ministerului Afacerilor Externe (Aleea Alexandru nr. 31), sala Gafencu.