Publicat: 2 Martie, 2017 - 15:28
Share

Proiectul DANUBEparksCONNECTED continuă succesul celor opt ani de cooperare transnațională între Ariile Protejate Dunărene. Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a participat în perioada 21-22 februarie 2017 la evenimentele prilejuite de conferința de lansare oficială a proiectului, ce au avut loc în Ingolstadt, Germania.

Mai mult de 100 de participanți din 11 țări s-au reunit pentru a afla informații despre acest nou proiect: DANUBEparksCONNECTED — Bridging the Danube Protected Areas towards a Danube Habitat Corridor (DANUBEparksCONNECTED — Rețeaua de Arii Protejate Dunărene, un Coridor de Habitate al Dunării), DTP1-1-005-2.3, aprobat pentru finanțare în cadrul primului apel de proiecte din Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, Axa Prioritară 2, ce va fi implementat în parteneriat în perioada 1 ianuarie 2017 — 30 iunie 2019.

La Conferința de lansare a proiectului au participat reprezentanți ai autorităților locale, ai Programului Transnațional Dunărea, ai partenerilor din proiect — arii naturale protejate dunărene și ai stakeholder-ilor interesați (Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, ONG-uri, sectorul energetic, de navigație și de gospodărire a apelor, factori locali politici, mass-media și publicul larg). Alături de delegația ARBDD au participat și reprezentanți ai partenerilor strategici asociați: Rezervația Naturală Prutul de Jos — Agenția Moldsilva din Republica Moldova și ENEL Group România.

Discursul de bun venit rostit de domnul Christian Losel, Primar al orașului Ingolstadt, mesajele cheie ale domnului Carl Manzano, Președinte al Asociației DANUBEPARKS și Director al Parcului Național Donau-Auen Austria, domnului Florian Ballnus, coordonator al Ariei Prioritare 6—SUERD—Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, doamnei Veronika Sikova, coordonatoare a Ariei Prioritare 2—SUERD și domnului Gusztav Csomor, Secretariatul Tehnic Comun al Programului Transnațional Dunărea, au prezentat publicului o imagine de ansamblu asupra activităților proiectului, istoricul colaborării în cadrul Rețelei DANUBEPARKS precum și obiectivele sale pentru viitor.

După Conferința de Lansare au fost organizate mai multe ateliere de lucru și sesiuni de întrebări și răspunsuri pentru pregătirea direcțiilor de implementare a pachetelor de lucru; deplasări în teren pentru observarea unor metode inovative de marcare a liniilor electrice de înaltă tensiune ce traversează Dunărea, cu ajutorul dronelor, marcare cu scopul de a reduce coliziunea și electrocutarea păsărilor; vizitarea luncii inundabile a Dunării dintre Neuburg și Ingolstadt, pentru a vedea opțiunile de conservare și refacere a ariei protejate.

Conferința de Lansare s-a dovedit a fi un real succes și de bun augur prin faptul că datorită seminariilor, a prezentărilor și dezbaterilor derulate, fiecare partener a înțeles cerințele de implementare, rigorile parteneriatului, planul de lucru, și-a însușit responsabilitățile precum și termenele și sarcinile ce îi revin în cadrul proiectului.

Principalul obiectiv al proiectului DANUBEparksCONNECTED este crearea unei punți de arii protejate dunărene pentru a contracara fragmentarea peisajului și a habitatelor, și pentru a consolida fluviul Dunărea ca un coridor ecologic cheie, aceasta reprezentând o prioritate a politicilor UE, prin planul de acțiune SUERD.

Obiective specifice ale Proiectului DANUBEparksCONNECTED:

— Consolidarea rețelei prin creșterea gradului de conștientizare în rândul părților interesate

— Cooperarea între diferite sectoare ce va amplifica politica Infrastructurii Verzi la nivelul întregului fluviu Dunărea

— Implementarea de acțiuni pilot tangibile ce va iniția eco-conectivitatea pe termen lung.

Proiectul este structurat în șapte pachete de lucru: 1. Managementul Proiectului; 2. Activități de comunicare și diseminare; 3. Coridorul de Habitate Insule Naturale Dunărene—WILDisland; 4. Coridorul de Habitate Aer—rute libere de migrație Dunărene. ARBDD este partener responsabil în cadrul acestui pachet de lucru; 5. Coridorul de Habitate Terestre Dunărene (Pășuni); 6. Coridorul de Habitate Terestre Dunărene (Păduri de Luncă Riverane); 7. Elaborarea și Ancorarea Strategiilor Coridoarelor de Habitate Dunărene.

Partenerul lider este Parcul Național Donau Auen Austria, proiectul fiind implementat de 16 parteneri din 9 țări dunărene: Austria, Germania, Slovacia, Ungaria, Croația, Bulgaria, România, Serbia, Republica Moldova.

Bugetul total al proiectului este 3.084.492,49 Euro. Bugetul total al ARBDD este de 349.781,25 Euro din care contribuția proprie a ARBDD este de 6.995,63 Euro.

Relații suplimentare se găsesc pe paginile web:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubeparksconnected

www.danubeparks.org

http://www.ddbra.ro/proiecte/implementate-in-parteneriat/aflate-in-derul...