Publicat: 23 Februarie, 2014 - 20:17
Share

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România a organizat joi conferința de lansare a proiectului "Garanții pentru TINEri!" în regiunea Sud – Est, la hotel IBIS din Constanța.
"Garanții pentru TINEri!" este un proiect pilot cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - lider de proiect, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Romania și Blocul Național Sindical.
Proiectul vizează implementarea unui program integrat de măsuri active de ocupare, pentru tinerii care nu au absolvit examenul de bacalaureat și nu dețin un loc de muncă, prin intermediul a 22 Centre de Garanție pentru Tineri, program care va include:
 activități de informare, consiliere profesională individuală și de grup,
 mediere,
 furnizarea de programe de formare profesională,
 consultanță, asistență și formare profesională pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea de afaceri,
 stagii pilot de ucenicie,
 organizare de târguri județene de locuri de muncă.
Conferința a avut drept obiectiv prezentarea în detaliu a proiectului, cu specific pe zona Sud - Est, fiind evidențiate scopul și obiectivele proiectului, activitățile care urmează a fi
POSDRU/126/5.1/S/139512
implementate în cadrul Centrelor de Garanție pentru tineri, grupul țintă și modalitatea de atragere a acestuia, precum și rezultatele preconizate. Speakerii au pus accent pe beneficiile aduse prin proiect asupra grupului țintă, prin orientarea tinerilor către o formă de ocupare și asupra economiei românești, prin furnizarea de forță de muncă calificată, facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii și creșterea gradului de ocupare al acestora.
În cadrul evenimentului au luat cuvântul::
 Dl FLORIN JIANU – Președinte, Patronatului Tinerilor Întreprinzători Din România (PTIR),
 Dl DUMITRU COSTIN - Presedinte, Blocul National Sindical (BNS);
 Dl IULIAN GROPOȘILĂ - Presedinte, Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Constanța (PIMM Constanța);
 Dl ROMULUS RADU CORNELIU DUMITRIU – Director General Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV),
 Dna VERONICA STOICEA - Manager de proiect - Consilier Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV);
 Dl GEORGE FULINA - Şef al Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Constanţa (OTIMMC),
 Dl GHEORGHE BUSU – Director executiv adjunct al Agenţiei Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa (AJOFM Constanța),
POSDRU/126/5.1/S/139512
 Dna ADRIANA OPREA - Inspector Școlar General Adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa (ISJ Constanța).
Prin discursul său, Dl FLORIN JIANU a evidențiat importanța realizării parteneriatului strategic între părțile guvernamentală, patronală și sindicală pentru conturarea unor măsuri eficiente de sprijin pentru tineri, cum este Schema de Garanții, prin care tinerii care nu au un loc de muncă, în maxim 4 luni de zile, să fie orientați către o formă de ocupare, în acest fel fiind facilitată tranziția acestora către piața muncii. Președintele BNS, DUMITRU COSTIN, a pus accent pe faptul că firmele românești au nevoie de angajați calificați, iar implementarea unui astfel de proiect corespunde cerințelor actuale ale pieței muncii și economiei în general. De asemenea, Dl ROMULUS RADU CORNELIU DUMITRIU a specificat faptul că pe lângă romi și femei, tinerii au ajuns să fie o altă categorie care necesită măsuri concrete de sprijin, mai ales că aceștia reprezintă resursa cea mai importantă a unei economii, iar proiectul "Garanții pentru TINEri!" furnizează astfel de măsuri.